התאחדות קבלני השיפוצים
שאלון לקבלנים - היתרי לינה
שם מלא/ שם חברה *
ח.פ/ת.ז *
נייד *
דוא"ל
מספר קבלן רשום *
סמל מעסיק במדור התשלומים
מספר עובדים פלשתינאים בעלי היתר עבודה
 מספר עובדים פלישתינאים בעלי היתר עבודה:
מספר עובדים *
סוג היתר נוכחי
האם היתר נוכחי - האם היתיר העבודה כוללים היתרי לינה
סוג היתר נוכחי *
מקומות לינת עובדים
האם יש לך מקום לינה לעובדים?
מקום לינה *
במידה וברשותך מקום לינה אנא פרט כתובת מדוייקת :
מקום לינה
מקום לינה
במידה  וההיתרים שברשותך אינם כוללים היתרי לינה - כמה היתרי עבודה עם לינה דרושים לך ?
מספר היתרי לינה *
אישור

אני מאשר כי באתר/ים המוצע/ים על ידי להלנת עובדים פלשתינאים קיימים תנאי מגורים נאותים ותנאי מחיה ומזון ובין היתר מים זורמים, שירותים, מקלחת, חשמל, תשלום אש"ל בהתאם למתחייב בהסכם הקיבוצי וכיו "ב ואני מתחייב לדאוג לצרכי העובדים אשר מועסקים אצלי ותחת אחריותי.

 

 


הצהרה *
התאחדות הקבלנים בוני הארץ