image

בשל הנחיות הממשלה, נאלץ בימים הנוראים לקיים מניינים עם מספר קטן של אנשים מחוץ לבתי הכנסת בעיר.
 
בשל כך יחסרו בתפילות הימים הנוראים תוקעים בשופר ושליחי ציבור.
 
אנו קוראים לציבור המעוניין להתנדב לעבור הכשרה, ללא תשלום, ולהופיע במניינים בימים הנוראים כתוקעים בשופר ושליחי ציבור ברחבי העיר.
 
 
למעוניינים יפתחו שלושה מפגשים:
 
תקיעת שופר ביום שני 24.8.20 בשעה 20:00 
 
 שליח ציבור והכרת התפילה נוסח אשכנז ביום שלישי 25.8.20 בשעה 20:00
 
שליח ציבור והכרת התפילה נוסח עדות המזרח ביום שלישי 25.8.20 בשעה 20:00
 
(יש להביא מחזורים)
 
מיקום יימסר לנרשמים
*תאריך אחרון להרשמה: יום ראשון 9.8.20 בשעה 12:00.
שם מלא *
כתובת *
מייל *
נייד *
בחר מפגש *