image
האור הגדול של גדול הדור
רבינו הראשון לציון רבי עובדיה יוסף,
האיר את העולם כולו בחכמתו ותורתו,
הוא זכה לכינוי שמרמז על גדלותו "מרן", כך קראו לו כולם,
רבינו הצדיק שזכינו לראות בדור האחרון, התפרסם בכוח קדושתו הגדול,
הוא בלט בעוצמתו הרוחנית כמנהיג דגול שלא חשש מפני שום דבר.
השאירו כאן פרטים ונחזור אליכם לתפילה על קברו הקדוש של מרן
שם פרטי *
מייל *
נייד *
image
גאונותו וכוח הזיכרון של רבינו היו מהמופלאים והנדירים בעולם, ספריו הרבים מפארים כל ארון ספרים יהודי.

בנוסף לכך רבינו התפרסם באהבתו הגדולה לכל אחד,
מכל גווני העם פנו אליו כדי לקבל ברכה עצה וישועה

רבינו קיבל במאור פנים ובחיוך את כולם,
והשפיע להם מכוחו ומברכתו,
אך את הניסים והמופתים הוא אסר לפרסם, 
רק לאחר פטירתו סיפורי הניסים זרמו כמעיין שלא נגמר...
השאירו כאן פרטים ואנו נחזור אליכם לתפילה עם בקשתכם על קבר מרן
שם פרטי *
מייל *
נייד *
image
"ימים של אבל"

היום בו התבשר עם ישראל על פטירתו של רבינו הגדול הפך ליום אבל לאומי, וכמיליון יהודים מכל הסוגים והמקומות ליוו את רבינו בכבוד גדול בהלוויה הגדולה ביותר בישראל

תחושת האובדן והיתמות היתה קשה, רבים חשו את עצמם ממש כבניו של מרן, ללא שום מושג כיצד ממשיכים הלאה

אך האמת היא שמרן מעולם לא עזב אותנו,
גם לאחר פטירתו הוא דואג ופועל ישועות עבורנו.
כוחו הרוחני של הצדיק גודל ומתעצם מאז פטירתו!

על כך יעידו כל היהודים שנושעו-
לאחר תפילה וזעקה על קברו
image
השאירו פרטים ונחזור אליכם כדי לצרף את שמותיכם לתפילה על קבר מרן
שם פרטי *
מייל *
נייד *
"המרכז למורשת מרן" ממשיך את דרכו של רבינו, אנו נותנים הזדמנות לאלפי יהודים להתברך בזכותו הגדולה של רבינו.
אנו עורכים תפילות לכל הבקשות בקבר הקדוש

זוהי ההזדמנות שלכם לקבל ישועה ברכה והצלחה בזכות רבינו!
השאירו כאן את פרטיכם
שם פרטי *
מייל *
נייד *