באר-יעקב טלפונים בחירום
רשימת קשר לחירום מעודכן 4-8-2019- יש לתלות בחדר מזכירות במקום בולט
הטלפון הראשון בכל אירוע חירום הוא למשטרת ישראל
 
הנחיות:  לבצע שמירת טלפונים בחירום בזיכרון של כל הטלפונים במזכירות וטלפונים ניידים של צוות חירום בית ספרי, אב הבית ורכזות הצהרונים וחדר השומר. כמו כן רשימת טלפונים בחירום יש לתלות במקום בולט במזכירות בית הספר ליד הטלפונים בכל חדרי הנהלה במקום בולט וברור.
משטרה- 100              
עזרה ראשונה - 101     
כיבוי  אש 102    
מוקד מועצה (106) - 08-9281082
 
מוקד מועצה ואצאפ  050-4066106 
 
קב"ט מועצה יוסי מעודה  - 050-6502007
מנהל המוקד איתן אשכנזי-  054-5322414
מנהל הפיקוח יניב חמאני 050-2305061 
שוטר קהילתי איתי שועבי - 050-6273501
יוסי מפקח שומרים (רשת ביטחון ) - 050-2099121 
גלעד גולדמן מנהל מחלקת החינוך - 052-39087908 
טלפון של שומר בית הספר - לרשום במקום בולט 
מעודכן לשנת 2018
שלוחות המועצה 26-5-2019
בתי ספר באר יעקב
סמלי מוסד וקשר עם מנהלות
בית יעקב
בתי הספר
Facebook
Google Plus
Website
בהצלחה לכולם