תמצית 'נוהל הפעלת כונן איחוד הצלה'


יו"ל ע"י צוות הקשר עם המתנדב - איחוד הצלה.