באר יעקב - התיכון ש"ש למדעים ואמנויות עתיד באר-יעקב ע"ש נחום איצקוביץ'  
הקמת תיכון חדש באר-יעקב- יוצאים לדרך 1-12-2015
שכונת צמרות המושבה
הקמת התיכון החלה 1-12-2015
הקמת תיכון בתב"ע החדשה
נספחים
מפגש שיתוף ציבור באר יעקב ינואר 2017
מחלקת החינוך והנוער- עורl המסמך גלעד גולדמן giladgo10@gmail.com