image
סטודנטיות וסטודנטים יקרות ויקרים, 
אפקה עומדת לרשותכם בימים מורכבים אלה ומציעים לכם מגוון אפשרויות לסיוע רגשי כדי שנצלח כולנו תקופה קשה זו. 
על-מנת שנוכל להתאים את אופי הסיוע הרגשי לצרכיכם, אנא מלאו את פרטיכם והעדפותיכם:
שם מלא
מספר ת.ז. כולל ספרת ביקורת
מייל
נייד
הערות