image
הרצאה של פרופ׳ דורית ניצן 
"בריאות הציבור בקרב האוכלוסיות הנפגעות ובסיכון- אתגרים,
מענה והזדמנויות"
שתתקיים ב- 20.11.23 בשעה 18:00
רוצה לקבל תזכורת לפני שמתחילים?
שם מלא
נייד