image
הגש.י מועמדות כמרצה אורח.ת בקורס לסטודנטים בתוכנית להנדסת תעשייה וניהול
הקורס "ניהול אג'ילי של פרויקטים" עוסק בניהול זריז של פרויקטי תוכנה כולל עיצוב המידע במערכות מבוזרות והתאמתם לשיטת הפיתוח הזריז. הקורס כולל את התרבות, בעלי התפקידים והתמודדויות אמיתיות מהשטח בנושאים עמם מתמודדים רבים ממנהלי הפרויקטים כשבאים לפתח פרויקטים בשיטה הזריזה.
מטרת הקורס
לנתח, לאפיין ולשפר את האתגרים ששיטת ניהול זו מייצרת ומייצרת עניין בחברות רבות. הסטודנטים יבצעו ניתוח אפיון והצעות שיפור לניהול פרויקטים מסוג זה.
מוביל הקורס ולו"ז
מוביל הקורס הוא מר גדעון קוך. הרצאת האורח תשובץ בתיאום מלא במהלך הקורס, שיתקיים בסמסטר קיץ מה-9.7.2023 ועד ה-8.9.2023 מדי יום רביעי בשעות 17:00- 21:00.
תפקידך כמרצה אורח.ת
להציג מהתובנות שלך התמודדות עם אתגרים ודרכי פתרונות בניהול זריז בכל היבט בכל סוג של פרויקט למשך 40-50 דקות.

להגשת מעומדות:
שם פרטי
שם משפחה
נייד
הקישור לפרופיל הלינקדאין שלך
התואר שסיימתי באפקה
מקום עבודה נוכחי
תפקיד
הנושא שתרצה להציג לסטודנטים
  • הגשת מועמדות עד ל- 18.6.23
  • השיבוצים ונושאי ההרצאות יאושרו ע"י המרצה המוביל של הקורס, מר גדעון קוך