image
ואולי לך יש סיכוי לזכות?
ב 3,000 ש"ח
איך? פשוט מאוד!
כל מה שצריך לעשות הוא למלא את הפרטים מטה,
לשמור את החשבונית  - וזהו,
אנחנו כבר נעשה את השאר.

ולך יש סיכוי לזכות בהגרלה - כיף, לא?
שם פרטי
שם משפחה
מייל
נייד
סכום קניה
סניף
שם המוכרנית