הגשת בקשה למלגה
 לשנת הלימודים תשפ"ד לתלמידי הקונסרבטוריון העירוני 
ההרשמה הסתיימה
פרטי המשתתף/ת
שם פרטי
שם משפחה
בית ספר
שם המורה לנגינה
אנא פרט/י - מספר השנים בהם נוכח/ת בשיעורים ואת שם המורה לתאוריה
אנא פרט/י
אנא פרט/י
נימוק הבקשה למלגה
הצהרה והתחייבות
בהגשת בקשה זו הנני מצהיר/ה כי קראתי את הקריטריונים למלגה ובני/בתי עומד/ת בקריטריונים.

אני מצהיר/ה כי הפרטים שמסרתי לעיל הם נכונים, מדוייקים ומלאים ומתחייב/ת להודיע בכתב לוועדת המלגות, באם יחול שינוי בפרטים.


במידה ואזכה במילגה בני/בתי מתחייב/ת להמשיך את לימודי המוזיקה בקונסרבטוריון העירוני, עד לסוף שנת הפעילות, אשר במהלכה התקבלה המלגה.

בני/בתי מתחייב/ת לקחת חלק/להשתתף/להופיע בנגינה באירועים שונים מטעם הקונסרבטוריון העירוני על פי הצורך.

פרטי ההורה
שם פרטי
שם משפחה
נייד
מייל
*תאריך אחרון להגשת בקשות: 13/12/23