image
חומרים מותאמים להוראה ולמידת ביולוגיה בעת מלחמת חרבות ברזל
מורות ומורים יקרים,

יותר משבוע חלף מאז שחווינו בהלם וזעזוע את המציאות הקשה והבלתי נתפסת. התלמידות והתלמידים היקרים שלנו זקוקים לנו כדי לחבר אותם לעמיתים, לחזק את תחושת השייכות בנגיעות לתחום הדעת וכדי לנתק אותם במעט מהמראות הקשים ומהעיסוק המתמיד במלחמה. בעת הזו המפגשים עם התלמידות והתלמידים מעניקים להם ולנו חוסן ומחזקים את הרצף בקשר. מטרת החומרים המצורפים להקל עליכם לשלב פעילויות המתאימות לכתה ולמצבה בעת קשה זו.
תודות לכל המורות והמורים שעמלו על הכנת החומרים: רבקה משגב, מושירה אלעטאונה, נעמי רייבשטיין, ד"ר מאג'ד יאסין, ד"ר יאיר פוזניאק, שלומי אברהם, רויטל ברקוביץ, מעין אגרון, אסנת יוטקו צרפתי, ערין חיוק, הניה מוסקוביץ, רחל גבאי, איילת מימרן, אוראל אסאו, אורלי ליפשיץ ומורים נוספים.

אנו שולחים אלף חיבוקים מנחמים לכל המשפחות השכולות ולמשפחות החטופים, לכל מי שאיבד יקרים במעגל הקרוב והרחוק. שולחים כוחות לכל המגויסים ולעוסקים בפעילויות התנדבותיות ומאחלים נחמה ובשורות טובות לכל מורות ומורי הביולוגיה
צוות ההדרכה והפיקוח על הביולוגיה
וצוות מרכז מורי הביולוגיה
 
image
מכון ויצמן למדע | רחובות | [email protected] | 08-9343502