image
אשמח לקבל את ה"משנה בדקה"
גם אתה אומר פרקי אבות ולא מגיע ללימוד בעיון? הסימניה החדשה מבית התאחדות החסידים מנגישה לך את הוראת הרבי עד לבית שלך. מלאו עכשיואת הפרטים וקבלו את הקובץ להדפסה בבית לטובת כל המשפחה שלך. 
בקיצור, מזמין אותך לחטוף דקה של התקשרות בשבת הקרובה.
שם פרטי
שם משפחה
מייל
נייד