image
תודה לכל הבוגרים והבוגרות שהקדישו מזמנם כדי לשפוט בתחרות "הפרויקט המצטיין בתערוכת הפרויקטים". השיח השיפוטי שלכם כמהנדסים מנוסים מהתעשייה תרם רבות לסטודנטים הן בשפה המקצועית והן בכיווני חשיבה נוספים על עבודתם. רמת הפרויקטים המרשימה הביאה את חבר השופטים להחלטה כי בכל בית ספר יעניקו ל-2 פרויקטים מקום ראשון ולכל אחד מהם הוענק פרס בגובה 1,000 ₪. 
הקליקו אל דף הלינקדאין של הבוגר.ת השופט.ת שמופיע בה.  
image imageimageimageimage
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
וגם:
זוכה "אות הבוגר" לשנת תשפ"ב
סא"ל ביחידת מצפן שביחידת לוטם באגף התקשוב וההגנה בסב"ר
צה"ל


זוכת "אות הבוגרת" לשנת תשפ"א
Senior Director - SW Applications & AI Product Manager
Elbit Systems C41 & Cyber

Linkedin
V&V Manager & System Engineer
Check-cap
Linkedin
Linkedin
Linkedin
מנהלת מדור פיתוח
מתף - חברת המיחשוב של קבוצת הבינלאומי
Linkedin
מנהל תחום חדשנות וטכנולוגיות
משרד הבריאות
Linkedin
Linkedin
Linkedin