image
כבית המקצועי שלכם, הבוגרים והבוגרות שלנו, נרצה להכיר את זווית המבט שלכם - והפעם הפוקוס הוא התואר השני.
ענו על 4 השאלות:
שם פרטי
שם משפחה
נייד
התואר שסיימתי באפקה
מהן הסיבות ללמוד לתואר שני בהנדסה?
מהן הסיבות לא ללמוד לתואר שני בהנדסה?