כותרת הדף
תקנון חוגים תשפ"ד
תשלומים:
לתשומת לבכם, לעלות החוג מתווספת באופן אוטומטי עלות של 100 ש"ח עבור דמי רישום וביטוח, החיוב יתבצע בחודש הראשון לפעילות.
1. ניתן להגיע למרכז מוריה לצורך תשלום, בכתובת אברהם אבינו 91 באר שבע. אפשר להתכתב איתנו דרך הווטסאפ 052-2172677.שעות פעילות: ימים א-ה בין השעות 08:30-15:00* כל בקשה של שינוי/ביטול נא לפנות בכתב למרכז מוריה במייל: [email protected]
2.    התשלום יגבה באשראי / מזומן מראש לכל השנה (התשלום אינו כולל תלבושת)
3.    במהלך שנת הפעילות עשויים לחול שינויים בימי/זמני הפעילות מסיבות שאינן תלויות בנו. הודעה על כך תימסר במסגרת החוג ו/או באמצעות מסרון ו/או באמצעות אתר האינטרנט ו/או באמצעות פייסבוק בית מוריה. 
4.    משתתף שנרשם עד ה 15 לחודש יחויב בעבור חודש מלא. משתתף שנרשם לאחר ה 15 לחודש יחויב בעבור חצי חודש.
5.    החיוב בגין ביטוח, דמי רישום וציוד נלווה כגון תלבושות וחומרים (בהתאם לחוג), תיגבה בנפרד.
6.    החיוב הראשון יכלול תשלום בגין החודש השוטף והתשלומים השנתיים. 
7. עבור הילד הראשון יגבה מחיר מלא,  10% תינתן עבור כל בן משפחה נוסף. בקבוצות חוג מוזלות לא תינתן הנחה נוספת. אין כפל הנחות.
8.    במקרה של פרישת המשתתף מהחוג יש להודיע למשרד בכתב לפני מועד הפרישה.
9.    ניתן לבטל השתתפות בחוג בכתב. במקרה של ביטול יגבה תשלום עבור החודש השוטף ועבור חודש נוסף. החל מה- 1.3.2023 לא יינתנו החזרי תשלום בגין פרישה מהחוג.
10. במקרה של ביטול שיעורים עקב מצב בטחוני רגיש לא יוחזרו שיעורים.
חופשות וביטולים
11.    החופשות צמודות ללוח החופשות של משרד החינוך.
12.    העמותה שומרת לעצמה את הזכות לבטל עד 2 שיעורים במהלך השנה בגלל אילוצים אובייקטיביים כגון – מילואים, מחלה וכדו', ללא החזר.
13.    במקרה של היעדרות מדריך או ביטול חוג מעבר ל-2 המפגשים הנ"ל, השיעור יושלם למשתתפים או שיבוצע החזר. אין התחייבות להחזר שיעורים ביום ובשעה הקבועים לחוג. תיאום מפגש חלופי יעשה ע"י המדריך.
14.    מובהר כי לא יבוצע החזר כספי בגין היעדרות פרטית מכל סיבה שהיא. 
15.    לעמותה שמורה הזכות לבטל השתתפות של משתתף מסיבות של הפרת משמעת, הפרעה או דרישה מנומקת של המדריך.
כללי:
16.    פתיחת החוג וקיומו מותנה במספר משתתפים: 10 בכל קבוצה. (במקרה של סגירת הקבוצה תוחזר יתרת התשלום הנותרת).
17.    במהלך השנה כחלק ממערך האימונים יתקיימו מפגשים אשר יכללו את כל הקבוצות יחד.
18.    על ההורים חלה החובה ללוות את ילדיהם עד למקום בו מתקיים החוג ולוודא כי המדריך מודע להגעתו של הילד.
19.    איסוף הילדים בסיום הפעילות הינו באחריות ההורים בלבד. איסוף באמצעות נציג אחר, מחייב הודעה מראש למדריך החוג.
20.    בחוגי ההעשרה המתקיימים אחר צהריים נוכחות הורים נדרשת במהלך החוג כולו. יובהר, כי שהייתם של ההורים לא תהיה בחלל בו מתקיים החוג. ילד המבקש לצאת לשירותים במהלך החוג, ילווה לשם על ידי הוריו. 
21.    משתתף הפורש יחויב בדמי ביטול בסכום השווה לשכר לימוד של החודש השוטף פלוס חודש נוסף.
22.    מובהר כי המשתתף מאשר לעמותת מח"ר לצלם את הפעילות והמשתתפים ולעשות שימוש בצילומים אלה ע"פ שיקול דעתה וזאת לצרכי יח"צ והגברת המודעות הציבורית לפעילות המתקיימת.
חיסורים וביטולים:
23.    במקרה של ביטול שיעורים עקב מצב בטחוני רגיש לא יוחזרו שיעורים.

image
כותרת תחתונה