image
הודעה על פתיחת השתלמות עדכון ידע מדעי בביולוגיה "בעקבות שמורת טבע" – עלון מורי הביולוגיה
מורות ומורי הביולוגיה שלום רב,

אנו שמחים להזמינכם להשתלמות עדכון ידע מדעי תשפ"ד להעשרת הידע המדעי בביולוגיה מטעם המרכז הארצי למורי הביולוגיה. ההשתלמות היא בת 30 שעות וניתן עבורה גמול ללא ציון אך ורק למורים ברפורמת עוז לתמורה (ההשתלמות אינה מוכרת למורים ברפורמת אופק חדש).


ההשתלמות מקוונת וכוללת אחד-עשר מפגשים מקוונים (22 שעות), כולם בימי שלישי משעה 20:00 ועד שעה 21:30 וכן כוללת שלש משימות א-סינכרוניות (8 שעות). הראשונה תינתן באמצע ההשתלמות, השנייה לקראת סופה והשלישית בתום ההשתלמות. תוכלו לצפות בסילבוס הקורס, במערכת המוודל המלווה את ההשתלמות, לאחר הרישום.

לתשומת ליבכם, שלושת המשימות הא-סינכרוניות שיינתנו בהשתלמות נחשבות כשעות השתלמות ולא כעבודת סיכום.

 
בהשתלמות תוכלו לשמוע ממיטב המרצים והחוקרים בביולוגיה על מחקרם בחזית המדע, ועל החידושים המדעיים בתחומם. השנה בחרנו להתמקד בעלון מורי הביולוגיה "שמורת טבע" ולהעלות על נס את תוכן גיליונות העלון שהוכנו בעשר השנים האחרונות. כידוע, כל גיליון מתמקד בנושא ביולוגי-מדעי מסוים. ההרצאות שיועברו יהיו קשורות לנושאי הגיליונות ובתום כל הרצאה ישותפו רעיונות פדגוגיים של מורים בנושא גיליון שמורת טבע שעומד במוקד המפגש.


סדרת ההרצאות פתוחה לכל המורות והמורים, ולא נדרשת הרשמה להשתלמות כדי להקשיב להרצאות וניתן להצטרף כשומעים חופשיים דרך הקישור בהזמנה. אנו פועלים להקליט את ההרצאות ולשמור אותן תחת סיסמה בקורס ההשתלמות ובשלב מאוחר יותר בכניסת מורים באתר מורי הביולוגיה. ייתכן כי חלק מההרצאות לא יוקלטו לבקשת המרצים.

 
תוכלו למצוא את קישורי הזום להרצאות בהזמנה המצורפת. שמרו את ההזמנה ותוכלו להיכנס באמצעות קישורי הזום שבה לכל ההרצאות.
מצפים לראותכם,
רכזי ההשתלמות ד"ר אוהד לבקוביץ ונתה בר אור פרי
image
מכון ויצמן למדע | רחובות | [email protected] | 08-9343502