image
תקנון מבצע הרשמה מוקדמת 2024
שם המבצע:
מבצע הרשמה מוקדמת לעונת רכיבה 2024.

על מי חל המבצע:
המבצע יחול על כל מי שביצע הזמנה ונרשם לטיול רכיבה בשרות מקומי (עם קבוצה).

מהות המבצע:
הרשמה מוקדמת לטיול אופניים בשרות מקומי ממגוון הטיולים של חברת בוץ הרפתקאות 
אשר יחולו בין התאריכים 01.01.2024 ועד 31.12.2024
המבצע יחל מתאריך 01.10.2023 ועד 30.11.2023

ההטבה:
- חולצת רכיבת ממותגת של חברת בוץ הרפתקאות (מידה על פי בחירת הלקוח ובכפוף לזמינות המלאי).
- שובר רכישה בשווי של 300 ₪ בחנות המקוונת של חברת מצמן את מרוץ https://www.matzman-merutz.co.il/
המבצע תקף לכל מוצרי הייבוא של הרשת.

כללים:
תנאי קבלת ההטבה
לקוח יהיה זכאי לקבלת ההטבה אך ורק לאחר הכרזת חברת בוץ הרפתקאות על יציאה ודאית של הטיול אליו נרשם, והסדרת תשלום במלואו של הטיול שבגינו יהיה זכאי לקבלת ההטבה.
לאחר ביצוע תשלום במלואו מצד הלקוח, יקבל הלקוח במייל טופס הזמנת חולצה, שובר רכישה בשווי של 300 ₪ בחנות המקוונת של חברת מצמן את מרוץ (וזאת בהתאם לתנאי חברת מצמן את מירוץ). תוקף השובר הינו עד תאריך 31.12.2024
יש לממש את מלוא שווי השובר ברכישה אחת. לא ניתן יהיה לממש באופן חלקי או לקבל זיכוי כלשהוא.
אחריות על המוצרים או השירותים הנרכשים באמצעות השובר יהיו באחריותה הבלעדית של רשת מצמן את מירוץ.

ביטול השתתפות הלקוח בטיול:
במקרה בו הלקוח ייבטל השתתפותו בטיול מכל סיבה שהיא,
יחולו עליו תנאי ביטול העסקה כפי שמופיע בתקנון החברה: https://did.li/BOTZ-TERMS
במקרה שבו הלקוח מימש את קבלת ההטבה (קבלת החולצה וקבלת שובר המימוש),
יתווספו ללקוח לעלות דמי הביטול החלים עליו מתוקף תקנון החברה סך של 400 ₪
וזאת כפיצוי על שווי ההטבה שנתינה במסגרת מבצע הרשמה מוקדמת.