קורונה - נהלים ודגשים
בס"ד,         י' אלול תשפ"א (עדכון אחרון: י"ב אלול)
יש ספק? אין ספק!!!
הורים יקרים ואהובים, ה' עמכם!
הסכנה גדולה, והאחריות גדולה!
יחד עם ההתמסרות המשותפת של כולנו להגדלת אור התורה של ילדי ישראל, הבל פיהם של תינוקות של בית רבן עליו העולם עומד!
אנו נושאים על כתפינו אחריות גדולה לבריאות ולשלום ילדינו וכלל תושבי הישוב והמדינה.

"הכל בידי שמים – חוץ מיראת שמים!"
במה שתלוי בנו – רצון ה' שנקפיד בכל המאמץ!

המציאות מוכיחה, שבמקומות ששומרים על הכללים – מצליחים להפחית הידבקויות מהנגיף.

נא שימרו על הכללים וההנחיות,
בלי הנחות ובלי פשרות!
אם יש ספק – אין ספק!
במצב ספק – יש להשאיר את הילד בבית!
אין לשלוח את הבן לת"ת במצב של ספק...

במאמץ משותף נזכה בעז"ה
להאיר את אור התורה בתלמוד התורה:
בדיקה סרולוגית
חיסון
היזהרות מהדבקה/הידבקות
בידוד משפחתי..
️❣️ כאשר יש בבית מי שמחוייב בידוד (גם כשאין מאומת) -
ואיננו בבידוד לבד עם הפרדה גמורה משאר בני הבית -
הבידוד מחייב את כל מי ששוהה בבית,
ואין לשלוח את הבן לת"ת (למעט אם הבן מחוסן או מחלים).
למען שלום כולנו!
❣️❣️ בית בו מישהו מאומת לקורונה – אין לשלוח את הבן/האח לת"ת,
גם אם הוא נבדק ונמצא שלילי!
אם מעוניינים לשלוח – יש ליצור קשר עם המנהל.

❣️❣️❣️ בית בו מישהו חיובי-גבולי – אין לשלוח את הבן/האח לת"ת,
גם אם הוא נבדק ונמצא שלילי!
אם מעוניינים לשלוח – יש ליצור קשר עם המנהל.
למען הסדר הטוב
על מנת להקל עלינו בריכוז המידע הפרטני הרב, ולסייע לנו בניהול המערכה -
נודה מאוד על שיתוף פעולה מצידכם למילוי הדיווחים להלן לפי הענין:

סיום בידוד


לאחר בידוד או חובת בדיקה –

חזרת הבן לת"ת תתאפשר

רק לאחר מילוי הפרטים בקישור הבא 
+ עדכון המלמד. 

מי שנכנס לבידוד בעקבות כך שנחשף למאומת:

יש לאשר כי בנכם נ"י נבדק ונמצא שלילי לקורונה - בהתאם לכללים:

* לכלל הבנים: ביצע 2 בדיקות עם תוצאות שליליות, כאשר האחרונה ביום השביעי, וביניהן לפחות 24 שעות.

* למי שמחלים או שמחוסן (ז/ח) וללא תסמינים: ביצע בדיקה והתוצאה שלילית.


מי שנכנס לבידוד בעקבות כך שהוא מאומת:

לאחר תום תקופת ההחלמה - יש להשיג מהרופא "אישור מחלים".


בכל מצבי סיום הבידוד - יש למלא את הפרטים בקישור הבא וגם לעדכן את המלמד.

מאומת


מי שנמצא מאומת –

נא לעדכננו בקישור הבא: 

כניסה לבידוד


מי שנכנס לבידוד (שאיננו בידוד כיתתי) – 

נא לעדכננו בקישור הבא:
תזכורת לשמירת הכללים:
• הקפדת מסכת פה ואף. 
• על כל תלמיד להצטייד בחבילת מסכות. 
• נא שוחחו עם הבנים על שמירת ההיגיינה והכללים.
בברכת ובתפילת "והסירותי מחלה מקרבך"
הרב מיכאל