image
בחלקה הראשון של שנת 2021, התקיימו לראשונה בישראל כ-14 ועידות אקלים אזוריות. הוועידות התקיימו לאורכה של הארץ מאילת ועד הגליל ונועדו לערב ולרתום את הציבור ואת הרשויות המקומיות, להתמודדות משמעותית עם סוגיות שונות ואתגרים הנוגעים למשבר האקלים.
פסגת האקלים הישראלית מהווה את אירוע הסיום של התהליך, רגע לפני COP26 אשר בגלזגו. במהלך האירוע, אשר מהווה גם את חגיגת הסיום של התהליך, יוצגו עיקרי התוצרים של הוועידות האזוריות, כפי שנאספו ונערכו לכדי דו"ח אחד משותף.
הרשמה לפסגת האקלים
עקב מגבלות הקורנה הצפויות, אנו נערכים לאירוע מצומצם אליו מוזמנים פיזית ארגוני קואליציית האקלים, בעלי תפקידים ברשויות מקומיות, יחידות סביבתיות, בעלי תפקידים ממשרדי ממשלה וחברים בגופים הממשלתיים להערכות למשבר האקלים.

האירוע ישודר גם בלייב - הירשמו לקבלת פרטים נוספים (גם להשתתפות פיזית וגם לצפייה און ליין)

* הטקסט רשום בלשון זכר אך פונה לכל המינים
שם פרטי
שם משפחה
מייל
נייד
שייכות ארגונית
תפקיד
image