image
חודש כסלו – חודש של אור! בואו להאיר את החיים שלכם!
הצטרפו כעת ל"סגולת התהילים" ומסרו כעת את שמכם לתפילה המיוחדת בקבר מחבר התהילים דוד המלך ע"ה.
השאירו שמות ובקשות ללא עלות
שם לתפילה
שם פרטי
מייל
נייד