מדיניות ביטולים לקורס הדיגיטלי
היי
אני שמחה שאנחנו הולכים לצאת יחד למסע דרך הקורס הדיגיטלי לאנשים רגישים מאוד.

יש לקרוא היטב את מדיניות הביטולים, ולאחר מכן חובה למלא את הפרטים וללחוץ על כפתור האישור. ללא אישור לא ניתן יהיה לקבל את הקורס.
לאחר מכן נוכל להתקדם :)

מדיניות ביטולים:
1. קורס דיגיטלי הוא בבחינת חומר הניתן להעתקה / שכפול / צפייה חוזרת, ולכן לא ניתן לבטל את העסקה לאחר שבוצעה. אם אתם מבקשים לשמור לעצמכם את הזכות לביטול עסקה - הנכם מתבקשים שלא לרכוש את הקורס ולא לקבל את הסיסמה לצפייה בחומרי הקורס.

2. ביטול הרשמה יעשה בכתב בלבד ויומצא לענת אדלר בהתאם לכתובת המייל באתר. במכתב הביטול יש לציין שם, מספר ת"ז של הנרשם או הרשום וכן חתימת מבקש הביטול. כל אמצעי ביטול אחר שאינו בכתב לא יהווה ביטול הרשמה ו/או לימודים, ולא יקבל מענה מאת ענת אדלר.

3. כל בקשה לביטול תיבחן על ידי ענת אדלר, ותשובה לבקשה זו תומצא עד 14 ימי עסקים לכתובת הלומד / נרשם כפי שסיפק בעת ההרשמה ו\או בכל אמצעי תקשורת שפרטיו מצויים בידי ענת אדלר.

4. כאשר מדובר בביטול רישום לאחר 14 יום, מיום הרישום ועד 14 ימים לפני פתיחת הקורס – הנרשם לא יהא זכאי להחזר התשלומים ששולמו.

* יובהר ויודגש כי קורס דיגיטלי בלתי ניתן לביטול לאחר פתיחת הקורס; זאת בשל האפשרות להוריד / להעתיק / לצפות בתוכן בצורה כזו או אחרת.

למרות כל הנאמר לעיל - במידה והנרשם ירצה לבטל את הקורס לאחר השיעור הראשון, הוא יוכל לקבל בחזרה את החלק היחסי על שאר השיעורים שעוד לא נשלחו אליו. לאחר מכן לא יינתן החזר כספי.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, זיכוי לקוח והחזר כספים יבוצע על ידי ענת אדלר בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הלקוח על ביטול העסקה. במקרה שבו התשלום בוצע באמצעות כרטיס אשראי, יבוצע ההחזר בזיכוי חשבון הבנק של הלקוח, והודעה על כך תימסר עם העתק ללקוח.

פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי ויהיה כפוף לחוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט לדון בכל מקרה של מחלוקת – תהיה נתונה לבית המשפט בראשון לציון בלבד.

על תקנון זה יחולו הוראות חוק חוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל”א-1970.

שם פרטי
שם משפחה
מייל
נייד
כותרת תחתונה