image
 זיהום נחלים שמקורו בדליפת שפכים מוניציפאליים - חסמים וכלים לפתרון.
image
  • חזון הנחלים בישראל  – אלון זס"ק | סמנכ"ל בכיר למשאבי טבע במשרד להגנת הסביבה. 
  • כיצד פועלת הרגולציה ומערכת הדיווחים על זיהום שמקורו בשפכים?  - ניצן עזרא | ראש תחום שפכים עירוניים במשרד להגנת הסביבה. 
  • הצגת מקרה מבחן - התמודדות עם גלישת ביוב לנחל הירקון - יונתן רז | אקולוג ברשות נחל הירקון. 
  • הצגת מקרה מבחן - התמודדות עם גלישת ביוב בנחלי הגליל  - נמרוד לוי | ראש ענף מט"שים, פיתוח וקולחים, בחברה האזורית למים וביוב "פלג הגליל".
      - פאנל שאלות מהקהל בהשתתפות הדוברים 

image
SAVE THE DATE!
תכנית מפורטת של המפגש תתעדכן בהמשך - הירשמו לשמירת מקום.
הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו!
שם פרטי
שם משפחה
מייל
נייד
Whatsapp
Website