יום הזיכרון ליהודי אתיופיה שנספו בדרכם לארץ ישראל יום עיון בסימן גבורה נשית
לרגל יום הזיכרון ליהודי אתיופיה שנספו בדרכם לארץ ישראל
המרכז למורשת יהדות אתיופיה, עמותת מסוואת וארגון אסירי ציון, משפחות הרוגי מלכות ונעדרים יוצאי אתיופיה מזמינים את הציבור הרחב ליום עיון מקוון בסימן גבורה נשית:
 6.5.2021, 20:45-17:00

ההשתתפות פתוחה לקהל הרחב בהרשמה מוקדמת וללא תשלום
ההרצאות יועברו באמצעות זום.
האירוע יצולם ויוקלט לכל אורכו. 
שם פרטי
שם משפחה
מייל
נייד
הנחיה: ציונה דסטה נגה. 
18:30-17:00 | מושב ראשון

אשר צאגייה - יזכור.
הדלקת נרות זיכרון: 
הגב' ישיוורק אלנה.
מר רטה מוגס.
הגב' נעמה סיסאנש יצחק.
מר היילו מהרט.
קס סמאי אליאס - תפילה.

דברים:
שר התרבות והספורט: ח"כ חילי טרופר.
שרת העלייה והקליטה: ח"כ פנינה תמנו-שטה.
סגן השר לביטחון פנים: ח"כ גדי יברקן.
ד"ר שמחה גתהון, יו"ר התאגיד הממלכתי - המרכז למורשת יהדות אתיופיה.
נפתלי אברהם, מנכ"ל המרכז למורשת יהדות אתיופיה.
יאלו ראובן, דבריםלזכרו של אדיסו וודג' ראובן ז"ל.

איילה אינגדשט, "אמא ספרי לי".

מר אסנקאו מקונן, יו"ר עמותת מסוואת ופעיל עלייה"קהילה, בניה ובנותיה בשותפות גורל במסעם לארץ הקודש". 

18:30-18:25 הפסקה

20:45-18:40 | מושב שני

תמר דסטה, עדות.

עו"ד מיטל זאודה, ארגון אסירי ציון, משפחות הרוגי מלכות ונעדרים יוצאי אתיופיה, "ציונות וגבורה".

חגית יאסו, "המסע לארץ ישראל".

ענבל רדה, עדות.

סיכום.

סיום משוער:  20:45

 
Facebook