image
כל שנה רואים ניסים בהילולת רבי מאיר בעל הנס - השנה גם אתם תזכו בע"ה!
image
ניסים רבים עשה רבי מאיר בעל הנס, הקבור בטבריה, ויום ההילולה שלו (י"ד באייר) מסוגל לכל ישועה, בקשה ותפילה. אם לא תוכלו להגיע לשם השנה, אנחנו נגיע במקומכם! מלאו שמות לתפילה ותלמידי החכמים של מוקד תהילים ארצי ישאו תפילה לרפואה, לזיווג, לשלום בית, לפרנסה, לניסים ונפלאות בציון ר' מאיר בעל הנס
נותר זמן מוגבל למשלוח השמות - ללא תשלום! ניתן לשלוח עד י"ד באייר, 26.4
ימים
:
שעות
:
דקות
:
שניות
שם מלא
שמות לתפילה (עד 3 שמות)
מייל
טלפון נייד
הרב רפאל אביטן על הסגולה העצומה ביום הילולת רבי מאיר בעל הנס!
צפו ושלחו שמות לתפילה מיד לאחר מכן
הרב רביד נגד על מעלתו של רבי מאיר בעל הנס
צפו ושלחו שמות לתפילה מיד לאחר מכן