image
image
image
 
 
תנאי‭ ‬תוכנית‭ ‬אחריות‭ ‬שנה‭ ‬רביעית‭ ‬כפופים‭ ‬להסכם‭ ‬השירות‭ ‬שייחתם‭ ‬ע‭"‬י‭ ‬הלקוח‭ ‬במעמד‭ ‬רכישת‭ ‬אחריות‭ ‬שנה‭ ‬רביעית‭: ‬
רכבים‭ ‬עד‭ ‬70,000‭ ‬ק"מ‭ ‬בלבד‭ ‬l‭ ‬ביצוע‭ ‬טיפולים‭ ‬שגרתיים‭ ‬במרכזי‭ ‬השרות‭ ‬המורשים‭ ‬של‭ ‬סוזוקי‭ ‬מכשירי‭ ‬תנועה‭ ‬ובכפוף‭ ‬להוראות‭ ‬היצרן‭ ‬l‭ ‬אחריות‭ ‬שנה‭ ‬רביעית‭ ‬תקפה‭ ‬אך‭ ‬ורק‭ ‬לדגמי‭ ‬סוזוקי‭ ‬הבאים‭: ‬ויטארה‭, ‬קרוסאובר‭, ‬באלנו‭, ‬סוויפט‭ ‬ואיגניס‭ ‬בלבד‭ ‬l‭ ‬האחריות‭ ‬אינה‭ ‬לרכבי‭ ‬שטח‭ ‬מכל‭ ‬סוג‭ ‬שהוא‭ ‬l‭ ‬בדיקת‭ ‬הרכב‭ ‬במרכז‭ ‬השירות‭ ‬הארצי‭ ‬טרם‭ ‬כניסתו‭ ‬לתוכנית‭ ‬ואישור‭ ‬הפעלת‭ ‬התוכנית‭ ‬ע"י‭ ‬מרכז‭ ‬השירות‭ ‬l‭ ‬עלון‭ ‬זה‭ ‬הינו‭ ‬חומר‭ ‬פרסומי‭! ‬כל‭ ‬הכתוב‭ ‬בחוברת‭ ‬כפוף‭ ‬להסכם‭ ‬שרות‭ ‬הארכת‭ ‬אחריות‭ ‬בלבד‭, ‬וזאת‭ ‬לרבות‭ ‬להסתייגויות‭ ‬ולהוראות‭ ‬המנויות‭ ‬בו‭ ‬l‭ ‬ט‭.‬ל‭.‬ח