image
2.6.2021
סיור של"ח בתל-אביב – י2, י3
3.6.2021
בגרות בלשון – שכבה יא
תיאטרון מופע סיום – שכבה ט
4.6.2021
בגרות בע"פ בספרדית
6.6.2021
הרצאה ט4
סיור של"ח בתל-אביב – י4
7.6.2021
ביולוגיה – בגרות במעבדה
בגרות בתנ"ך – שכבה יא
8.6.2021
היום הראשון לגיוס-הרצאה להורי יב
סיור של"ח בתל-אביב – י5
מסע מחוננים-שכבה יב
9.6.2021
בגרות במתמטיקה – יא-יב
בגרות בע"פ בסינית
מסע מחוננים-שכבה יב
סיור של"ח בתל-אביב – י6, י7
10.6.2021
תרגילי בימוי בתיאטרון
תדריך לטיול שנתי – שכבה ט
טקס תלמידים מצטיינים – שכבה יב
13.6.2021
בגרות בפיזיקה - שכבה יב
בגרות ברובוטיקה – שכבה יא
טיול שנתי – שכבה ט
ערב ביכורי יצירה
14.6.2021
בגרות בפיזיקה – שכבה יב
בגרות באזרחות – שכבה יב
סיור של"ח בתל-אביב – י9
15.6.2021
סיור של"ח בתל-אביב –י10
הכנה לצה"ל – שכבה יב
16.6.2021
בגרות בפיזיקה
פעילות בחוף גיא – שכבה יא
סיור של"ח בתל-אביב –י11
17.6.2021
טקס סיום יב
20.6.2021
קבלת תעודות – ט-יב
ערב מגמת המוזיקה
image
23.6.2021
בגרות בגיאוגרפיה – שכבה יב
בגרות מתוקשבת – מוזיקה
24.6.2021
בגרות בביוטכנולוגיה – שכבה יב
בגרות ברובוטיקה – שכבה יב
28.6.2021
בגרות בביולוגיה-שכבה יב
29.6.2021
בגרות פיזיקה – שכבה יא
30.6.2021
בגרות בכימיה
לפני פיזור
תודה גדולה למשתתפים ולכותבי הטורים:
מיכל שלום, עודד חרמון, מיכל חמד, שירן אוסטרוב, עמית ווליך וטל גורן 
ו לעורכת הלשונית: מיכל חמד

מזמינה אתכם לשלוח הודעה בכל נושא ועניין:
[email protected]
לעדכונים שוטפים מזמינים אתכם לעשות לייק לעמוד הפייסבוק שלנו, להצטרף למשפחת "אהל-שם" לשתף ולהגיב.
  
וכן לעמוד האינסטגרם של בית הספר:
בוגרי בית הספר אנא מכם הקדישו מספר דקות למילוי הטופס ו/או העברתו לבוגרים נוספים.
https://forms.gle/en4FVS6ZJKSUp9TS9
להצטרפות לקבוצת הפייסבוק הסגורה של בוגרי בית הספר.
לחצו כאן או על הסמל:
  
שלל גוונים ואור שמיים
 
הצובעים את העולם
 
ויפה הוא שבעתיים
 
ומחייך לכולם
זה לזה רוצים לגשת
 
יחד מבקשים לחלום
 
איש לאיש רוקמים פה קשת
 
אלף צבעים לשלום
(חמוטל בן זאב)
(רימונה די-נור)