image
הערב יתקיים בzoom -מספר המקומות מוגבל
ערב נדל"ן בארה"ב !
לאור העניין הגובר בנושא בחרנו לקיים ערב פתוח ZOOM IN בנושא עם מומחי התוכן שלנו

השקעה מוצלחת ומניבה בארה"ב קשורה בהכרח לנתונים תומכי החלטה:

@ לוקשיין- (לרבות מבחן משברי 2008 ו 2020)
@ מגמות- הגירה, רמת חינוך, מרכזי מסחר, אופק תעסקותי, רמת פשע ועוד.
@ אורך ההשקעה- כניסה לנעלי בעלים או הקשעה קצרת טווח עם ביטחונות מירבים ומפגש מחודש עם הכסף כמה שיותר מהר.
@ מעורבות- היכולת שניתנת לבחור בחירה מוקפדת של יזמים ושליטה רציפה בחשבון השותפות.
@ ועוד ועוד..

לו"ז המפגש :

18.30-18.40 ברוכים הבאים- אבי פרנקל מנכ"ל ביטחונט
18.40-19.00 מגמת נדל"ן ארה"ב - עו"ד אופיר סיון
19.15-19.30 נדל"ן קצר טווח בארה"ב : גל ברודשטיין מתכנן פיננסי בכיר.
19.30-19.45 מקורות מימון למינוף השקעות : יואב נחמני מתכנן פיננסי בכיר.
19.45-20.00 הרבה יותר נטו בכיס- תכנון מס בהשקעות : רואה חשבון צחי מנע
20:00 - סיום משוער

שם פרטי ומשפחה
מועד פרישה xx/yy
מייל
נייד