image
image

"שליחותה המרכזית של האנתרופוסופיה היא להביא לאנושות את ידע הקארמה" כך אמר לנו שטיינר בשנה האחרונה לחייו. 
מהם חוקי הקארמה שעיצבו את גורלנו האישי? 
כיצד ניתן לחקור את מסתורי הקארמה? 
מהי פסיכותרפיה בהשראת ידע הקארמה?  

בין הנושאים:
מהי קארמה?
סיבה ותוצאה בארבעת הממלכות
חיים בין מוות ללידה חדשה
שינוי רמות תודעה
פסיכופתולוגיות וקארמה
סימפטיות ואנטיפתיות בשירות הגורל
חירות אל מול קארמה
לוציפר ואהרימן בראי הקארמה
הרוע והמוסר
מהות האני ביחס לקארמה
כיצד נכיר בחירות גורל מתוך הביוגרפיה הארצית שלנו?
משימות מעבר לסף
ועוד

מתי? ימי שני אחה"צ, בשעות 20:30-21:30
18 מפגשים החל מ- 8 בנובמבר 2021

היכן? ב-Zoom

עלות? 1100 ש"ח לכל המפגשים

בהנחיית נורית רוזנגרטן ואייל וסר
שם פרטי
שם משפחה
דוא"ל
הוראות ותנאים כלליים:
1. הסדנה אינה חלק מתוכנית לימודים במסלולי ההכשרה.
2. קיום הסדנה מותנה במספר נרשמים מינימלי
3. במידה והסדנה לא תתקיים הכסף יוחזר במלואו למשתתף
4. באם לא תתקיים הסדנה הנרשמים לא יהיו זכאים לפיצוי כלשהו בגין ביטולה ביוזמת כלים שלובים ,באישורו על התקנון מוותר הנרשם בזאת על כל תביעה ו/או טענה כנגד כלים שלובים בעניין זה.

לתקנון תנאי שימוש, מדיניות פרטיות ומדיניות שינויים וביטולים לאתר “כלים שלובים” – לחץ כאן