image
שיטת הניהול שאתם חייבים להכיר
העולם השתנה. ניהול בכלים של פעם כבר לא מאפשר לך להשיג את הייעוד שלך כמנהל.ת ולהוביל את הארגון להישגים. 
המודל הניהול החדשני שפיתחנו בפקולטה לניהול ע"ש גילפורד גלייזר, באוניברסיטת בן-גוריון בנגב "ניהול מוביל חברה" בא לתת מענה לפער שנוצר.   
תכנית הלימודים החדשנית מבוססת על מחקרים בינלאומיים עדכניים בתחומי הניהול ועל שיח מתמיד עם המנהלים והמנהלות של החברות המובילות בישראל.    
על מנת להשיג יעדים פיננסיים בעולם החדש, מנהלים.ות נדרשים.ות לראיה רחבה הרבה יותר. היכולת להבין לעומק את המודלים האנליטיים והתובנות העולות מהם תוך בחינת ההשפעה של כל אסטרטגיה על כלל בעלי.ות העניין (בעלים, עובדים.ות, לקוחות והקהילה) בטווח קצר ובטווח ארוך.   
מדובר בדפוס חשיבה חדשני ומורכב יותר,  שמבדיל בין ניהול של פעם לניהול רלבנטי, שמחייב ראיה רחבה לפיה השאת ערך לארגון עולה בקנה אחד עם שיפור החברה בכללותה.  
"ניהול מוביל חברה", זו הדרך שלך לקבל כלים עדכניים שיאפשרו לך לבלוט בהשגת יעדים ובביצועים הפיננסיים. זו הדרך שלך להכניס תכלית ומשמעות לעשייה בארגון. זו הדרך שלך לחבר את המשקיעים.ות, העובדים.ות והלקוחות לחזון הארגון.   
בתכנית הלימודים שלנו תפגשו מנהלים.ות מהחברות המובילות בישראל המגיעים.ות להרצאות אורח ואף מעבירים.ות סדנאות פרקטיות לניהול.   

רוצה להוביל בביצועים הפיננסיים? רוצה להוביל את החברה? מקומכם.ן איתנו הירשמו למגוון מסלולי הלימוד של הפקולטה לניהול המובילה בישראל.  

ניהול מוביל חברה מגדיל את רדיוס ההשפעה שלך!
שם פרטי
מייל
נייד