image
מה קורה? אני קורא!
הורי ילדי גן חובה,

ת"ת דביר שמח לבשר על פתיחת חוג קריאה ומוכנות לכיתה א' 
להקניית יסודות הקריאה והכתיבה. 
 
החוג מאפשר לרכוש את הקריאה באופן מקצועי, על ידי עידית ברכיה, מורה מנוסה הבקיאה בהוראת הקריאה תוך מודעות לתהליכים ההתפתחותיים של הלומדים בגיל הרך. 
 
החוג מיועד לכל המעוניין במוכנות בסיסית טובה לקראת כיתה א', בכל מוסד חינוכי בו עתיד ללמוד הבן. 

פרטים על החוג בעז"ה: 
תחילת החוג - יום שני כ"ח תשרי. 
ימים - שני ורביעי  ב-2 קבוצות: 
קבוצה א': בשעה 15:15 
קבוצה ב': בשעה 16:00 

עלות - 190 ש"ח לחודש.
בשבועות בהם תתקיים למידה מרחוק - המפגשים יקוצרו, והעלות תחושב בהתאם.
 
החוג יתקיים בעז"ה למשך כ-10 חודשים, עד סוף יולי. 
ניתן להצטרף לחודש נסיון. לאחר מכן, ההשתתפות מחייבת לכל התקופה. 

בשמחה תמיד! 
בית תלמוד תורה דביר
שם משפחה
שם הבן
שם ההורה
נייד
דוא"ל
ישוב