שכר לימוד ותשלומי הורים
שנה"ל תשפ"ב
הורים יקרים, שלום רב!

אנו מברכים אתכם על לימודי בנכם נ"י בתלמוד תורה דביר, להשקיע את כוחו בילדותו בקנין תורה, כ'כותב על דף חלק',  ומתפללים עימכם, להצלחתו ולפריחתו לאהבת תורה ויראת שמים, לתפארת כל ישראל.
חזקו ואמצו!

תלמוד תורה דביר הוא במעמד של 'מוכר שאינו רשמי'. משרד החינוך משתתף בתקצוב הת"ת באופן חלקי. אולם, במסגרת חוזה ההתקשרות של הת"ת עם משרד החינוך, הת"ת התחייב על מתן מלוא שעות התקן הנדרשות. הת"ת רשאי לגבות, על כן, את הפער בין עלות השתתפות משרד החינוך בתקציבו לבין העלות של תכנית הלימודים המלאה מההורים. גבייה זו היא חובה. 
בנוסף, הת"ת רשאי לגבות עבור שירותים נוספים שאין המשרד ו/או הרשות חייבים במימונם. תשלומים אלה הם במעמד של רשות  (כאשר משה"ח מאשר לת"ת לגבות סכום זה מההורים).
  • לתשומת ליבכם, הגבלת משה"ח את התשלום המותר לגביה לסכומים המצויינים להלן – אינה משקפת את עלות הפעילות בפועל!

להלן הפירוט:
 
שם סעיףשכבה ₪

אבגדהוזח
ביטוח תאונות אישיות4949494949494949
סל תרבות999999999999149149
עלות טיול לתלמיד באוטובוס של 40 תלמידים101101126126252387387387
תל"ן תורני חרדי16731770177017701770177021202120
הפעלת מוסד בשעות אחה"צ400400400400400400400
מסיבת סיום


125
שכר לימוד ותקורות3348334833483348
3348
3348
3348
3348
סה"כ לתשלום שנתי52705767579257925918605364536578
סה"כ לתשלום חודשי439481483483493504538548
  • התשלום ייגבה בהוראת קבע, עד ה-10 לכל חודש לועזי עבור אותו חודש.
  • יש לציין כי כל תשלומי שכר-הלימוד והפעילויות הינם על בסיס חישוב שנתי (הגביה ב-12 תשלומים שווים על-מנת להקל עליכם), ויש לשלמם גם אם הילד לא מגיע מכל סיבה שהיא לחלק מהלימודים. 

ועדת הנחות - ועדת המלגות הבית-ספרית:  
  • הורים הנמצאים בקשיים כלכליים, מתבקשים לפנות באופן מסודר לוועדת הנחות, עד כ"ב אלול.  
  • ועדת הנחות יושבת בתחילת השנה בלבד!  
  • ההנחה משנה קודמת אינה תקפה!  
  • לטופס לבקשת הנחה - לחצו כאן.
  • הגשת הבקשה - תיעשה באמצעות הטופס והמסמכים הנלווים - למייל הת"ת: [email protected].

בברכה רבה 
בית תלמוד תורה דביר