שכר לימוד ותשלומי הורים
שנה"ל תשפ"ב
הורים יקרים, שלום רב!

אנו מברכים אתכם על לימודי בנכם נ"י בתלמוד תורה דביר, להשקיע את כוחו בילדותו בקנין תורה, כ'כותב על דף חלק',  ומתפללים עימכם, להצלחתו ולפריחתו לאהבת תורה ויראת שמים, לתפארת כל ישראל.
חזקו ואמצו!

תלמוד תורה דביר הוא במעמד של 'מוכר שאינו רשמי'. משרד החינוך משתתף בתקצוב הת"ת באופן חלקי. אולם, במסגרת חוזה ההתקשרות של הת"ת עם משרד החינוך, הת"ת התחייב על מתן מלוא שעות התקן הנדרשות. הת"ת רשאי לגבות, על כן, את הפער בין עלות השתתפות משרד החינוך בתקציבו לבין העלות של תכנית הלימודים המלאה מההורים. גבייה זו היא חובה. 
בנוסף, הת"ת רשאי לגבות עבור שירותים נוספים שאין המשרד ו/או הרשות חייבים במימונם. תשלומים אלה הם במעמד של רשות  (כאשר משה"ח מאשר לת"ת לגבות סכום זה מההורים).
  • לתשומת ליבכם, הגבלת משה"ח את התשלום המותר לגביה לסכומים המצויינים להלן – אינה משקפת את עלות הפעילות בפועל!

להלן הפירוט:
 
שם סעיף שכבה ₪

א ב ג ד ה ו ז ח
ביטוח תאונות אישיות 49 49 49 49 49 49 49 49
סל תרבות 99 99 99 99 99 99 149 149
עלות טיול לתלמיד באוטובוס של 40 תלמידים 101 101 126 126 252 387 387 387
תל"ן תורני חרדי 1673 1770 1770 1770 1770 1770 2120 2120
הפעלת מוסד בשעות אחה"צ
400 400 400 400 400 400 400
מסיבת סיום


125
שכר לימוד ותקורות 3663 3663 3663 3663 3663 3663 3663 3663
סה"כ לתשלום שנתי 5585 6082 6107 6107 6233 6368 6768 6893
סה"כ לתשלום חודשי 465 507 509 509 519 531 564 574
  • התשלום ייגבה בהוראת קבע, עד ה-10 לכל חודש לועזי עבור אותו חודש.
  • יש לציין כי כל תשלומי שכר-הלימוד והפעילויות הינם על בסיס חישוב שנתי (הגביה ב-12 תשלומים שווים על-מנת להקל עליכם), ויש לשלמם גם אם הילד לא מגיע מכל סיבה שהיא לחלק מהלימודים.

בברכה רבה
בית תלמוד תורה דביר