image
חממה וטכנולוגיה לניהול קריירה והתפקיד הבא
כללי המשחק - קצר ולעניין

JOB HUB:
  • אנו מפתחים טכנולוגיות וכלים למציאת התפקיד הבא.
  • מידי יום רביעי, כבר מעל 10 שנים, אנו חושפים כלים שיטות וטכנולוגיות אותן מפעילות החברות ואינן גלויות לנו, מחפשי העבודה.
  • הצלחנו לפגוש עד היום כ-25,000 משתתפים.
  • אנו מזמינים גם אותך להגיע לחממה או להשתתף בזום.
חלק מהנושאים אותם נחשוף:

  • LinkedIn Spotlight -  באיזו מיקום יוצג פרופייל הלינקדאין שלך למגייסת ומה משפיע על המיקום
  • כיצד מגיעים למשרות שלא מפורסמות
  • מדוע רק 7% מקו"ח שנשלחים עוברים לשלב הבא
  • כיצד עוברים את משוכת ה- over-qualified
  • כיצד פועלות מערכות ATS בתהליך הגיוס
  • לזוז לתפקידים אחרים? אילו אפשרויות קיימות ומה ערך השוק שלך
מייל