image
  ספר דיגיטלי מזן אחר
image
מייל
שם
נייד

אנחנו רוצים כל מיני דברים בחיים.
ואין לנו.

אז אנחנו מרגישים לא בנוח.
כי אין לנו.

ואין לנו.
ואין לנו.


בהתחלה אנחנו מקווים. 
אחר כך מתייאשים.

 ואז מאשימים את העולם.
או את עצמנו.
או גם וגם...


נוצר מעגל כזה, שחוזר על עצמו.


ואז הופה -השגנו משהו טוב.
ואנחנו מרגישים טוב.
לרגע.


ואז מתרגלים לזה.
ורוצים עוד משהו.
שאין לנו.


אנחנו לא רגועים.
.

קשה לנו להיות בתוך הרגע.

לפעמים זה כואב יותר.
לפעמים פחות.
ושוב חוזר.

זה לא נעשה קל יותר כשהרגשות שלנו תלויים באחרים...

אנחנו רוצים כל כך הרבה ומרגישים כל כך הרבה.

רגע,
האם אפשר לחיות טוב יחסית - למרות 
מה שאנחנו רוצים ומרגישים?

כנראה שכן.
אבל בשביל זה צריך להבין מה אנחנו רוצים ומרגישים -
ולתמצת את הרצונות הגדולים שלנו - לדבר אחד ממוקד.

כל אחד רוצה משהו אחר בחיים,
אבל על דבר אחד כולנו מסכימים.
מתחת להכל, אנחנו רוצים בסך הכל 
רוגע.

זה הכל.


תנו לנו את האפשרות להירגע קצת, בכל מצב,
בלי להיות תלויים במשהו חיצוני.

תנו לנו 
את הכפתור הזה שמאפשר להירגע, אבל באמת.
באופן כללי ולא בגלל משהו חולף שמרגש אותנו.

תנו לנו  את הטכניקות להבין את עצמנו קצת יותר.
לא להיבהל ממה שאנחנו מרגישים כלפי העבר והעתיד ולהירגע.
 

פשוט להירגע.
להיות ברגע.


לשבת וליהנות מעצם היותנו בלי להיות מוטרדים מרצונות לא מוגשמים.


למרות כל מה שעבר עלינו ועובר עלינו.
למרות קצב החיים המהיר.
למרות  מה שאין לנו. 


ושיהיה קצר, קולע, בלי קשקושים.

שיהיה ברגוע.

ספר קצרצר שיתן לך הרבה חומר למחשבה לחיים עצמם.רשימת הפרקים בספר:


> להכיר את עצמנו

> לא להיבהל מהעבר

> להבין את לחץ ההווה

> רכישת רוגע ע"י חשיבה, דיבור ומעשה

> איך מפתחים חיוביות בפועל?

> ללמוד להרפות בקלות
מייל
שם
נייד
image
מייל
שם
נייד
מופעל ע"י
image
יצירה | תוכן | אמנות