סמל מבקר המדינה וסמל משרד החינוך. ברקע מתנה ארוזה ועפרון כסוף על מפה לבנה.
אני מעוניין/ת בהרצאה של נציג משרד המבקר
אני מעוניין/ת להזמין הרצאה מטעם משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור.
שם פרטי ומשפחה
מייל
נייד
שם בית הספר
כתובת בית הספר
מספר כיתות בשכבה
מספר תלמידים כולל