תקנון תלמוד תורה דביר
יסוד החזון של תלמוד תורה דביר הוא החינוך לאהבת תורה ויראת שמים, מידות טובות ומעשים טובים. הלימוד בת"ת הוא לאור הדרכת חז"ל: "בן חמש למקרא, בן עשר למשנה..." – לימוד ברמה גבוהה, הן בכמות והן באיכות, באווירה של קדושה, שמחה ואהבת תורה.
יחודיותו והצלחתו של הת"ת בדרכו החינוכית והלימודית נמשכות מכך שהת"ת מנוהל – לאור הדרכתם של גדולי תורה – במערכת המותאמת לדרכנו, המתאפשרת במרחב התורני הקיים במסגרת המוכש"ר.
עיקרי דרכנו:
 • הת"ת מתנהל לאור הדרכת ועדת הרבנים של הת"ת.
 • בת"ת לומדים על פי הדרכת חז"ל (במסכת אבות): "בן חמש למקרא, בן עשר למשנה...", על בסיס 'שיטת זילברמן'. הלימוד משתכלל בהדרגה בהתאם לכישורי הבנים והתפתחותם השכלית והנפשית – בכיתה א' – בעיקר מקרא, מאמצע כיתה ד' – בעיקר משנה, ומכיתה ה' מתחילים ביסודות לימוד הגמרא.
 • לימוד בשיטת השינון: קריאה פעמים רבות בטעמי המקרא, באופן מדוקדק, עד לרמה של ידיעה כמעט על-פה.
 • לימוד בהבנה של כל מילה ומילה בכתוב על פי הפרשנים הראשונים.
 • לימוד תורה במשך כל ימות השנה.
 • המלמד הוא מחנך הכיתה.
לימודים נלווים: לימודי החול נלמדים בעיקר בשעות אחר הצהריים, ובהתאם לתוכנית הליב"ה של משרד החינוך.
לומדים. בשמחה. תמיד!
בתלמוד תורה דביר – 'לומדים. בשמחה. תמיד!' – כל ימות השנה, בכל ה'חופשות' של משרד החינוך – כולל: ערבי חגים, חוה"מ סוכות ופסח, חנוכה, אסרו חג, ל"ג בעומר, מלוא חופשת הקיץ. פעילות הת"ת בתקופות אלה – הינה פעילות 'העשרה - תלמוד תורה', וכוללת כ-85 ימים במהלך השנה!
בתקופת 'חופשת' הקיץ – מתקיימות פעילויות העשרה רבות, לצד לימודי קודש וחינוך הבנים על ידי צוות המלמדים הקבוע של הת"ת. הבנים בת"ת זוכים ללמוד את התורה הקדושה בהיקף גדול וביסודיות רבה, נדבך על גבי נדבך, ונהנים מחינוך לאהבת תורה, יראת שמים ומידות טובות על ידי צוות מסור ואוהב.
מלבד הפעילויות המתקיימות בתקופת ה'חופשות' – ישנן פעילויות העשרה רבות בהן מושקעים משאבים רבים, המתקיימות במהלך השנה לאחר שעות הלימודים, כגון: ערבי כיתה, סיום סדר משנה, סיום חמישה חומשי תורה, משמרים, ועוד אירועי ערב מגוונים.
השתתפות הבנים בפעילויות ההעשרה של הת"ת אינה נתונה לחלוקה לפי ימים, אלא נתונה לבחירה כמקשה אחת, בתשלום המפורט בחוזר נפרד.
הזדהות ההורים עם דרכו של הת"ת באה לידי ביטוי בהרשמה להשתתפות הבנים בתקופות אלו, ומאפשרת את קיום נפח הפעילות המלא של הת"ת במהלך כל ימות השנה.
הלימה אישית והלימת הבית:
 • הופעה: יש להגיע בלבוש ההולם בן תורה הנכנס לבית המדרש.
אין לבוא עם חולצות מודפסות בכיתובים או תמונות למיניהם, למעט שם יצרן וכדומה בקטן, ולמעט חולצת הלוגו של הת"ת.
צמידי ידיים – אין לענוד צמידים בת"ת, גם כאלו עם אמרות חז"ל.
על הכיפה להישאר על הראש גם בזמן משחק.
מכנסיים קצרות – יש להקפיד שיגיעו עד הברך. תלמידי החטיבה נדרשים להגיע עם מכנסיים ארוכים.
יש להקפיד על תספורת מתאימה.        
 • מכשירים ניידים למיניהם: חל איסור מוחלט להביא לת"ת טלפונים ניידים, 3MP או MP4, וכדומה. במידת הצורך, ולאחר קבלת אישור מיוחד מהמנהל, תאושר הבאת טלפון, והשימוש בו יהיה רק לאחר קבלת אישור מפורש מהמלמד/המורה. האישור יינתן לקיום שיחה נצרכת, לפי שיקול דעתו של המלמד/המורה, ובגמר השיחה יוחזר הטלפון לתיק. מכשיר שיוּצא מהילקוט ללא קבלת אישור מפורש מהמלמד/המורה יוחרם.  
 • התנהגות: על הבנים להתנהג באופן ההולם בן תורה. שלשה דברים אינם מקובלים כלל בתלמוד התורה, ובהתרחשותם תינקט התייחסות בחומרה: (א) אלימות פיזית.  (ב) ניבולי פה.  (ג) חוצפה או זלזול במלמד, מורה או כל איש צוות אחר. 
 • אבחון וליווי חינוכי: ההורים יעמדו לימין תלמוד התורה, במידה ויתבקשו על ידי הנהלת הת"ת – לקיים לבנם מטעמם איבחונים/טיפולים על ידי גורמים מקצועיים, ליווי על ידי חונך וכדומה.
 • פעילות מעורבת: התלמידים לא ישתתפו בפעילות תנועת נוער מעורבת. ויימנעו גם מפעילות אחרת שאינה הולמת, גם לאחר שעות הלימודים.
נהלים:
 • מידע: ההורים מתחייבים להעביר לתלמוד התורה כל מידע או מסמך הנוגע לעניינו החינוכי-לימודי של בנם.
ההורים מתחייבים לעדכן את צוות הת"ת בכל ענין הנוגע למצבו הבריאותי של הבן.
 • יציאה מהתלמוד תורה: חל איסור מוחלט של יציאה מתלמוד התורה בשעות הלימודים. יש להיערך מראש לאוכל לארוחות הבוקר והצהריים.
לכיתות ז'-ח' בלבד – באישור הורים קבוע לכל השנה (מצ"ב בספח התקנון) – תתאפשר יציאה בהפסקות הבאות: ארוחת בוקר (10:15-10:45), ארוחת צהריים (12:30-13:10), הפסקת ארבע (16:00-16:10).
ובנוסף, בהתאם לאישור הצוות לפי צורך.
לכיתה ו' – באישור הורים קבוע לכל השנה – תתאפשר היציאה רק בהפסקת ארבע (16:00-16:10).
 • שחרורים: כל יציאה מוקדמת מהת"ת מחייבת אישור חד-פעמי כתוב של ההורים, אפשר גם בדואר אלקטרוני או בפקס, בו מפורטת סיבת היציאה. בכל מקרה, ילדי כיתות א-ג – יוכלו להשתחרר רק בליווי מבוגר.
 • עמידה בזמנים: על התלמידים להגיע בזמן לת"ת. כניסה באיחור משבשת את מהלך התפילה או השיעור.
תלמיד המגיע באיחור – עליו להביא אישור מההורים המסביר את סיבת האיחור.
 • ארוחת צהריים : להורים המביאים לבנים ארוחת צהריים -
נא הקפידו להביא האוכל בדיוק בשעה 12:45 בהתאם לזמן ההפסקה - 12:45-13:10.
לא להקדים להיכנס (לפני סיום השיעור),
ולא לאחר להגיע (עיכוב בהבאת האוכל פוגע בהתנהלות השיעור הסמוך).
 • ממתקים: אין להביא ממתקים וחטיפים לתלמוד התורה.
 • ספרי ספריה: הת"ת משאיל לתלמידים ספרי קריאה לפי בחירתם ומעודד קריאה להנאת הבנים. עם זאת, בגין אי החזרת ספר ספריה או החזרתו במצב לא-תקין - ישולם סך 50 ש"ח או יובא ספר זהה / חלופי המתאים לרוח הת"ת.
 • אבידות: על ההורים לדאוג לכך שכל רכוש (ספרים, תיקים, מעילים וכדו') שהתלמידים מביאים לת"ת יהיה מסומן בצורה ברורה. רכוש שיימצא בשטח הת"ת ולא נמצאו בעליו במשך כחודשיים, ייחשב כרכוש הת"ת, והנהלת הת"ת תנהג בו ע"פ שיקול דעתה.
תשלומים ותרומות:
 • א. פירוט העלויות מצויין בחוזרים נפרדים – 1. תשלומי הורים ושכר לימוד.   2. העשרה תלמוד תורה. 
  ב. יש לדאוג לשלם את תשלומי שכר הלימוד וההשתתפויות במועדם, על מנת לאפשר תיפקוד תקין של המערכת.
  ג. בכל מקרה של בעיה בתשלום, על ההורים לעמוד בקשר עם הנהלת התלמוד תורה ולהגיע להסדר תשלומים מראש, על מנת למנוע אי נעימויות.
  ד. ההורים מסכימים מראש לרכישת כל הספרים וחוברות הלימוד שיידרשו על ידי התלמוד תורה, כפי שיפורט בחוזר נפרד, אשר חלקם יירכשו על ידי התלמוד תורה, הן בתחילת השנה והן במהלך השנה.
  ה. במידה והתלמיד נזקק לטיפול רפואי בזמן שהותו בת"ת, כגון: אמבולנס, רופא פרטי, וכדו', ההורים מתחייבים לשלם עבור ההוצאות, ובמקביל לבחון את זכאותם.
  ו. ההורים מתחייבים בזאת לשלם להנהלת תלמוד התורה כל סכום שיידרש לכיסוי הוצאות תיקון פגיעה או נזק שייגרמו על ידי בנם לרכוש תלמוד התורה או לכל אדם הנמצא בו.
  ז. במידה וההורים יחליטו על הפסקת לימודיו של בנם בתלמוד תורה, עליהם להודיע זאת בכתב חודש ימים קודם המועד המבוקש. במקרה כזה, ההורים מסכימים מראש כי שמורה בידי הנהלת תלמוד התורה הזכות להמשיך ולגבות את התחייבותם עבור תקופה של חודש נוסף לאחר סיום לימודיו.
  ח. תלמיד שעוזב מרצונו בחודש יוני יחוייב בתשלומים הקבועים עד סוף אוגוסט.
  ט. בכל ספק או שאלה, בכל נושא שהוא, תכריע הנהלת תלמוד התורה עם ועדת הרבנים.
בטחון:
 • בתלמוד התורה אין מקום מוגן עבור כל התלמידים.
  הפתרון במצבי חירום, בהתאם להנחיית קב"ט המועצה ופיקוד העורף, הינו לשבת על הרצפה, סמוך לקיר הפנימי.
  במקרה ואין יכולת להגיע למקום שכזה – יש לשכב על האדמה עם ידיים על הראש עד לסיום האזעקה המסמנת סיום זמן הסיכון.
  המצב מוכר וידוע לרשויות ולפיקוד העורף ומאושר על ידיהם.