אלפון צוות
תשפ"ב
 
שם תפקיד נייד מייל
הנהלה
הרב מיכאל בן שלמה מנהל 052-3556829 [email protected]

אליה נזרי רכז מערכת, אב הבית 050-5277149 [email protected]

אורית אמסטרדם מזכירה 052-8432680 [email protected]

עדיה וינוגרד מזכירה 050-6743416 [email protected]

מירי ברזין מזכירה 052-2027770 [email protected]

מלמדים
הרב אהרון קופמן מלמד א' 054-3144437 [email protected]

הרב רועי בן ישעיהו מלמד ב' 050-9468665 [email protected]

הרב דוד בן ישי מלמד ג' 052-7026548 [email protected]

הרב נעם שחור מלמד ד' 050-6711947 [email protected]

הרב אריאל רוזנטל מלמד ה' 050-6064601 [email protected]

הרב דוד קויתי מלמד ו' 054-7953317 [email protected]

הרב אושרי ורהפטיג ר"מ ז' 050-7360551 [email protected]

הרב דביר עזאני ר"מ ח' 050-2050954 [email protected]

 
מורים / מורות
הרב אבי אליהו עברית, הוראה מתקנת 050-5996424 [email protected]

הרב מרדכי בוהדנה עברית, מדעים 050-7231852 [email protected]

הרב בן ציון בורובסקי נביא, חשבון 050-2631865 [email protected]

המורה רונית חורש רכזת עברית, הוראה מתקנת 054-2349040 [email protected]

הרב משה חיון חשבון, מדעים 050-9790182 [email protected]

הרב איתמר חסן חשבון 050-5571780 [email protected]

הרב יוסף ירון חשבון, אנגלית 050-2050884 [email protected]

המורה מיכל ישי חשבון, מדעים 052-8394893 [email protected]

צוות פדגוגי מורחב
הרב שלום בן שושן מפקח 052-6071270 [email protected]

הרב משה אליה יועץ 054-6713806 [email protected]

צוות טכני
מר פריש אב בית 058-5790146
גב' רבקה אדרי אחות 052-4239641 [email protected]

שרון אלון מקשטת 050-4504586 [email protected]