תקנון
אנו מבקשים ממך לקרוא את תקנון ההרשמה
ולאשר את תנאי הרישום שלפנייך :
פרטי נמסרים מרצוני החופשי וללא חובה חוקית לעשות כן.
בעת הרשמתי וסימון תיבת ההסכמה מטה, אני מאשרת את תנאי התקנון ומדיניות הפרטיות המצורפים
כמו כן, אני מאשרת בזאת כי חברתכם, חברת די.אנ.איי נטוורקינג בע"מ ("החברה"), העורכת את הכנס או את קמפיין הקדמ או את ערכת הלידה, תעביר את פרטי לחברות העובדות עימה בשיתוף פעולה ( צדי ג' ) מהחברות ו/או מחברות קשורות לחברות ו/או מספקים ונותני שירותים שהחברות משתפות עמם פעולה לרבות אך לא רק - די.אנ.איי אפ תקשורת, דיאנאיי נטוורקינג בע"מ, דיאנאי סוכנות לביטוח בעמ, סימילאק, אבוט לברטוריז אס.איי, אבוט מעבדות רפואיות בע"מ, שילב שיווק ישיר לבית היולדת בע"מ, מותגי קימברלי-קלארק ישראל בע"מ, , מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, מנורה חברה לביטוח בע"מ, הפניקס חברה לביטוח בע"מ, מגדל חברה לביטוח בע"מ, כלל חברה לביטוח בע"מ, ניאופארם בעמ, קבוצת שופרסל בעמ,  מכבי שירותי בריאות, ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ, נמרוד ייצור (1979) בע"מ, איטגוד און ליין בעמ, קבוצת קסטרו מודל בעמ, המרכז הרפואי בו קיבלתי את ערכת הלידה ועוד חברות צד ג' עפ שיקול דעת החברה ולצרכי בקרה, מחקר, שיווק ו/או קבלת מידע ו/או קבלת הטבות ו/או קבלת מוצרים ודוגמאות  להתנסות בהתאם לפרטים שמסרתי.
אני מאשרת במפורש לחברה ואו מי מטעמה ולחברות המפורטות לעיל ואחרות עפ שיקול דעת החברה לשגר אלי מעת לעת הודעות, עדכונים או הצעות על שירותים או מוצרים שלהן, הטבות ייחודיות והזמנות אישיות, באמצעות דואר, מסרונים,שיחת טלפון או הודעות דואר אלקטרוני.
כמו כן ידוע לי כי החברה אינה צד לכל התקשרות, ככל שתהא, ביני לבין כל אחת משאר החברות המפורטות, והיא אינה אחראית על טיב השירות/מוצר שיוצע לי מטעם כל אחת מהחברות להלן ואו מטעמם של שאר החברות.
בהרשמתי להלן אני מוותרת ויתור סופי ומוחלט כלפי החברה על כל טענה מכל סוג.
להסרת פרטייך ממאגר חברת די.אנ.איי, יש לשלוח מייל לכתובת [email protected]
 
1 אישור לקבלת מידע פרסומי מחברת אבוט מעבדות רפואיות בע"מ ו/או חברת אבוט לבורטוריז אס.איי.
(להלן וביחד: "החברה"):
אני מבקש/ת להצטרף למועדון סימילאק ולקבל תכנים שיווקיים מהחברה ו/או באמצעות מי מטעמה. אני מסכים/מה כי הפרטים והנתונים אודותיי ישמשו את החברה ו/או מי מטעמה לצורך שיווק מוצרי החברה, לצורך פילוח ומיקוד פניות ולצורך פנייה עתידית. כמו כן, אני מסכים/מה כי תכנים שיווקיים מהחברה ו/או
מי מטעמה יועברו אלי בדרך של דיוור, לרבות דיוור ישיר, באמצעות דואר אלקטרוני, מערכת דיוור אוטומטי,
הודעה קצרה (SMS )או דרך כל אמצעי תקשורת אחר.
ידוע לי כי כל המידע שמסרתי בטופס זה, נמסר מרצוני החופשי, ומבלי שהייתה מוטלת עלי חובה חוקית לעשות כן, וכי המידע שייאסף אודותיי וכן כל נתון שיופק על סמך המידע כאמור, יישמר כולו במאגרי המידע של החברה. עם הירשמי למועדון הלקוחות של סימילאק, הנני מאשר את הסכמתי כי כל הפרטים שמסרתי ייאגרו במאגרי המידע של החברה, למטרות המפורטות לעיל.
השימוש במידע שנאסף, ייעשה על פי מדיניות הפרטיות של החברה כמפורט באתר החברה בכתובת:
.https://similac.co.il/privacy-policy

2 אני מבקש/ת להצטרף ללא עלות למועדון הלקוחות של 'שילב',  שיווק ישיר לבית היולדת בע"מ  (להלן: "שילב"),  החברות במועדון הינה  בכפוף להוראות 'תקנון המועדון' (לינק 1/כתובת של התקנון) החברות במועדון ו/או שימוש בו יחשבו כהסכמה לתקנון בנוסחו העדכני.
אני מאשר/ת ומסכים/ה לקבל משילב דיוור ישיר, הודעות ופרסומים שיווקיים באמצעות דוא"ל, מסרונים (SMS) וכן בכל אמצעי תקשורת אלקטרוני אחר, המידע שמסרתי בטופס זה, כולל פרטי התקשרות, עדכניים ונמסרו מרצוני החופשי מבלי שהיתה מוטלת עלי חובה חוקית לעשות כן. 
וכי המידע שייאסף אודותי במסגרת מועדון שילב, וכן כל נתון שיופק על סמך ניתוח מידע כאמור, יישמר במאגר המידע של שילב (להלן: "מאגר מידע"). השימוש בנתונים שיימסרו על ידי ואלו שייאספו אודותי ייעשו בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981. 
מידע זה ישמש לצורך ניהול וייעול הקשר עמי, פילוח ואיפיון הרגלי הצריכה שלי, למטרות שיווקיות, סטטיסטיות ומסחריות, עריכת סקרים ומחקרי שוק. ידוע לי שהמידע ישמש את המועדון וכן את החברות המחזיקות כדין במאגר המידע ו/או חברות המחזיקות בשילב ו/או מחוזקות על ידה.
המידע ישמש את המועדון לצורך שליחת חומר שיווקי ו/או פרסומי, לרבות לעניין מבצעים והטבות, בדרך של דיוור ישיר וכן באמצעי מדייה שונים, לרבות בדואר, בדוא"ל, ב- SMS, בטלפון ו/או בכל אמצעי תקשורת אחר, לרבות בכל הנוגע לשיתופי פעולה עם צדדים שלישיים במסגרת המועדון.
ידוע לי שאפשר לעיין בתקנון ללא תשלום במשרדי שילב בכתובת הכנרת 1 קרית שדה התעופה, בחנויות שילב ובאתר בכתובת SHILAV.CO.IL וכן באמצעות פניה למוקד של שירות הלקוחות של המועדון בטל' 03-5775111 (שלוחה 2).

3 אישור לקבלת מידע פרסומי מחברת די.אנ.איי נטוורקינג בע"מ, ולהרשמה למאגר שירותי דיוור ישיר
(להלן "DNA":)
אני מבקש/ת להצטרף למאגר מידע חברת די.אנ.איי נטווריקינג בע"מ ולקבל תכנים שיווקיים מהחברה ו/או באמצעות מי מטעמה. אני מסכים/מה כי הפרטים והנתונים אודותיי ישמשו את החברה ו/או מי מטעמה
לצורך שיווק מוצרי החברה, לצורך פילוח ומיקוד פניות ולצורך פנייה עתידית. כמו כן, אני מסכים/מה כי תכנים שיווקיים מהחברה ו/או מי מטעמה יועברו אלי בדרך של דיוור, לרבות דיוור ישיר, באמצעות דואר אלקטרוני, מערכת דיוור אוטומטי, הודעה קצרה (SMS )או דרך כל אמצעי תקשורת אחר.
ידוע לי כי כל המידע שמסרתי בטופס זה, נמסר מרצוני החופשי, ומבלי שהייתה מוטלת עלי חובה חוקית לעשות כן, וכי המידע שייאסף אודותיי וכן כל נתון שיופק על סמך המידע כאמור, יישמר כולו במאגרי המידע של החברה. עם הירשמי למאגר מידע די.אנ.איי נטוורקינג בע"מ, הנני מאשר את הסכמתי כי כל הפרטים שמסרתי ייאגרו במאגרי המידע של החברה, למטרות המפורטות לעיל.השימוש במידע שנאסף, ייעשה על פי מדיניות הפרטיות של החברה כמפורט במדיניות הפרטיות המצורפים 
 
תקנון קמפיין 
1 .הגדרות
למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצידם להלן:
"עורך הקמפיין "או" החברה "חברת אבוט מעבדות רפואיות בע"מ ו או מי מטעמה.
הקמפיין :"כמפורט בסעיף 4"
"אתר הקמפיין" : הינה שכתובתו https://lp.vp4.me/d7f3
"משתתף: "אישה בהריון אשר הצטרפה לקמפיין בתקופת הקמפיין על ידי הרשמה באתר הקמפיין ,או אישה בהריון שנרשמה לכנס הריון ולידה/פעילות הריון ולידה לייב ו/או אונליין דרך חברת די.אנ.איי נטוורקינג בע"מ בתקופת הקמפיין ושפעלה בהתאם לסעיפים 4 ו 5- לתקנון ,או כל משתתף אחר בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
"תקופת הקמפיין "כמפורט בסעיף 3 להלן.
2.פרשנות
1.2. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר הקמפיין ,לרבות, אך מבלי לגרוע ,פרסומים באמצעי התקשורת ,תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
2.2 בתקנון זה ,השימוש בלשון זכר הינו לצרכי נוחות בלבד ,אך הוא מכוון לגברים ונשים באופן שווה.
3.2 כותרות הסעיפים נועדו לנוחות בלבד ולא ייעשה בהן שימוש לפרשנות האמור בתקנון זה.
3 .תקופת הקמפיין
1.3 הקמפיין יחל ביום ביום א ה-25 לפברואר_ , 2018, ויסתיים ביום ה' ה-31 לדצמבר , 2022 בשעה , 24:00 או עם גמר המלאי של המוצרים המוקצים למכירה במחיר מוזל כפי שיפורט להלן ,לפי המוקדם.
2.3 החברה תהיה רשאית להאריך או לקצר את משך הקמפיין ,הכל על פי שיקול דעתה– .
3.3 לפי הנחיות משרד הבריאות לא ניתן להחליף או להחזיר תרכובת מזון לתינוק (תמ"ל)  ולכן לא ניתן להחליף את הערכה או תכולתה
4 .הקמפיין ותנאיו
1.4 רק משתתף כהגדרתו בסעיף 1 לעיל יהיה זכאי להשתתף בקמפיין ,במהלך תקופת הקמפיין ,ובלבד שהזין את כל הפרטים
המבוקשים.
2.4 הזכאות לרכישת מוצר במחיר מוזל הינה חד פעמית עבורו ועבור משפחתו, ובתנאי שהמשתתף עמד בכל התנאים שבסעיף. 1 וטרם מימש אותה בעבר בשום ערוץ מבין הערוצים המשווקים ערכת סימילאק על ידי חברת DNA
3.4 הזכאות לרכישת מוצר במחיר מוזל במסגרת הקמפיין, תעמוד למשתתף למשך 14 ימים בלבד ממועד הצטרפותו לקמפיין , או
עד גמר המלאי, לפי המוקדם. במידה והחברה תשלח תזכורות לגבי מימוש ההטבה, החברה שומרת לעצמה את הזכות להאריך את תקופת
מימוש ההטבה.
4.4 . במסגרת ההצטרפות לקמפיין ,על המשתתף יהיה למסור מידע אישי ,לרבות שמו המלא ,כתובת הדואר האלקטרוני ,תאריך הלידה של התינוק ומספר טלפון נייד. מודגש כי לא מוטלת על המשתתף כל חובה חוקית למסור את המידע ומסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו ,אולם ללא מסירת הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא ניתן יהיה להשלים את הרישום ולא ניתן יהיה להשתתף בקמפיין.
5.4 הנתונים שימסרו על ידי המשתתף בעת ההרשמה לסימילאק קלאב באתר הקמפיין ,יישמרו במאגרי המידע של חברת אבוט לבורטוריז אס.איי ובמאגר המידע של חברת די.אנ.איי נטוורקינג בע"מ
6.4 השימוש במידע שיימסר ,ייעשה על ידי החברה רק על פי מדיניות הפרטיות של החברה כמפורט ב- - https://similac.co.il/privacy-policy או על פי הוראות כל דין ,ועל מנת לצרף את המשתתף למועדון סימילאק-
לצורך שליחת מידע שיווקי ופרסומי של החברה .בכל עת יוכל המשתתף לבקש לחדול מלקבל מידע כאמור.
החברה מיישמת מערכות ונהלים לאבטחת מידע .בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית לנתונים שיאספו במסגרת הקמפיין ,אין בהם בטחון מוחלט .לכן ,החברה לא מתחייבת שהשתתפות בקמפיין תהיה חסינה באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע שייאסף במסגרתו.
7.4 לאחר שהמשתתף מילא את כל הנתונים הנדרשים באתר הקמפיין ,המשתתף יהיה זכאי להטבה לרכישת מוצר אחד במחיר מוזל בכל אחת מנקודות המכירה או באמצעות שליחות עד הבית .החברה תהיה רשאית לקבוע את מגוון המוצרים שיימכרו במחירים מוזלים ולשנותו מעת לעת ,וכן לקבוע איזה מוצר במחיר מוזל יוצע למשתתף לרכוש על פי שיקול דעתה הבלעדי .חברת די.אנ.איי נטוורקינג בע"מ תיצור קשר עם המשתתף באמצעות שיחה טלפונית ו/או דוא"ל ו/או סמס בנוגע לזכאות לרכוש מוצר במחיר מוזל.
8.4 המוצר שיוצע למשתתף לרכוש הינו בעלות מוזלת וכוללת את מחיר השליחות במידה ובחר לרכוש כולל שליחות. במידה ובחר לרכוש יחד עם שליחות אספקת המוצר תהא בתוך 28 ימי עסקים או במקרה של DNA PARTY המוצר יימסר בארוע או במשרדי החברה ברחוב רפפורט 3 כ"ס קומה 10. מובהר כי חברת די.אנ.איי נטוורקינג בע"מ אינה צד להתקשרות שבין החברה לבין המשתתף, למעט החזר כספי במקרה של אי אספקת המוצר. חברת די.אנ.איי נטוורקינג בע"מ מעניקה שירותי מדיה והפצה בלבד ואינה אחראית לטיב המוצרים ו/או לאיכותם .
בהזמנת הערכה מחברת מאשר המשתתף כי הוא מוותר מראש ובכלל על כל טענה ו/או דרישה כלפי חברת די.אנ.איי נטוורקינג בע"מ.
חברת די.אנ.איי נטוורקינג בע"מ תשמור את הנתונים שימסרו על ידי המשתתף במאגר המידע שלה, בעת ההרשמה לסימילאק קלאב ו/או בעת הזמנת הערכה וכן תהא רשאית להעבירם על פי שיקול דעתה לצדדי ג 'לרבות לחברות שעובדות עימה בשיתוף פעולה לצרכי בקרה ,מחקר, שיווק ו/או קבלת מידע ו/או קבלת הטבות בהתאם לפרטי .הנני מאשר בפורש המזמין כי חברת די.אנ.איי נטוורקינג בע"מ ולצדדי ג 'אליהם יועברו הנתונים לשגר אלי מעת לעת הודעות , עדכונים ,או הצעות על שירותים או מוצרים שלהן , הטבות ייחודיות והזמנות אישות ,באמצעות דוא"ל ,מסרונים ,שיחות טלפון או דואר.
9.4 בהשתתפותו בקמפיין ,מסכים ,מאשר ומצהיר המשתתף ו/או הרוצה להשתתף בקמפיין ,כי קרא את התקנון והוא מקבל עליו את כל הוראותיו ,וגם אם לא קרא את התקנון ,מסכים המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.
10.4 בכל מקרה בו יפר משתתף את הוראות התקנון ו/או התחייבות מהתחייבויותיו כלפי החברה ,תהיה החברה רשאית לבטל את השתתפותו בקמפיין .המשתתף מוותר מראש על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד החברה כאמור לעיל.
11.4 החברה רשאית להסיר מבסיס הנתונים המשמש לעריכת הקמפיין נתונים שנרשמו ו/או אשר הושגו בצורה לא חוקית ו/או למנוע השתתפות בקמפיין ממשתתפים שנחשדים ככאלה שנרשמו בצורה לא חוקית או בניגוד להוראות התקנון ,ללא צורך במתן הנמקה ו/או הצדקה לאותם משתתפים ,ולא תהיה להם כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה.
12.4 החברה רשאית להפסיק ו/או לבטל את הקמפיין ו/או לשנות את תקופת הקמפיין ו/או את מלאי המוצרים המוקצים לקמפיין ו/או לשנות ו/או לעדכן כל תנאי מתנאי הקמפיין לרבות תקנון זה בכל עת ,מכל סיבה שהיא ,לפי שיקול דעתה הבלעדי.
13.4 .למען הסר ספק, החברה וכן חברת די.אנ.איי נטוורקינג בע"מ יעשו שימוש בפרטי המשתתפים כמפורט בסעיף 4 זה גם לאחר תום
תקופת הקמפיין, ועד לבקשת המשתתפים להסרתם ממאגרי המידע של החברה ושל חברת די.אנ.איי נטוורקינג בע"מ כאמור )בקשת ההסרה
תיעשה לכל מאגר בנפרד.
5.כללי
1.5. הקמפיין מיועד למשתתפים פרטיים בלבד.
2.5 ארעה תקלה ,מכל סוג שהוא ,לרבות ,ברשת התקשורת ,ו/או באתר הקמפיין ,שיש בה כדי להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על התנהלותו התקינה של הקמפיין בכל אופן שהוא ,ו/או כדי למנוע ממי שמעוניין בכך להשתתף בקמפיין ,לא תהא למשתתפים כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה החברה לא תשא ולא תדרש לשאת ולא תשפה ולא תדרש לשפות משתתף כלשהו ,בגין כל הוצאה ו/או נזק ישיר ו/או עקיף לרבות נזק תוצאתי שנגרם לו כתוצאה מהשתתפותו בקמפיין.
3.5. למען הסר ספק ,רישומי מערכת הקמפיין יהוו ראיה מכרעת בכל הקשור למסירת ו/או לקליטת פרטים במסגרת הקמפיין ולא תועלה כל טענה בדבר נכונות ו/או אי-נכונות ו/או דיוק הפרטים שנקלטו במערכת כאמור.
4.5 המשתתפים יהיו מנועים מלטעון כלפי החברה ו/או מי מטעמה ,כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה לגבי נזק שנגרם להם עקב טעות ,תקלה ,איחור או כשל בהשתתפות בקמפיין.
5.5 לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב-יפו בלבד ,תהיה סמכות השיפוט המקומית והבלעדית בכל עניין הנובע מתנאי הקמפיין
ובכל הקשור לקמפיין ,ולא תהיה סמכות כאמור לכל בית משפט ו/או ערכאה אחרת.
6.5 תקנון זה יימצא באתר הקמפיין ובמשרדי הנהלת החברה
7.5 לפרטים נוספים אודות הקמפיין ניתן ליצור קשר עם מוקד שירות DNA לקוחות בטלפון 073-2471000 בימים א' עד ה בין השעות 9:00-16.00
8.5 במידה ותחליט/תחליטי להשתתף באירוע/מסיבה/כנס הריון ולידה ברצוננו להביא לידיעתך כי  תצולם בוידאו, לרבות צילומי קהל, ותשודר ותועמד לרשות הציבור במדיות השונות, ויכול כי את/ה תופיע/י בצילומים.
ברכישת כרטיס כניסה להופעה/לכנס הריון ולידה/ למסיבה ובכניסתך להופעה/ כנס הריון ולידה/ מסיבה את/ה מאשר/ת כי דמותך תצולם, וכי ההפקה וכל מורשה מטעמה רשאים לעשות בצילומים כל שימוש, מכל סוג, לרבות מסחרי, בכל פורמט ו/או מדיה, ללא כל מגבלה, ואת/ה מוותר/ת באופן סופי ומוחלט על כל זכות ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל סוג שהוא, בגין השימוש בדמותך בצילומים, ככל שיבוצע.
ככל שאת/ה רוכש/ת כרטיס/ים ו/או מזמין עבור אחר/ים, באחריותך ליידעם אודות צילום ההופעה וכי בכניסתם להופעה, הם מאשרים את האמור, ואתה תהיה אחראי לכל טענה/דרישה/תביעה מצדם בעניין.