image
image
סיפורים ככלי טיפולי בילדים ונוער

קורס מקוון של 3 מפגשים

בין הנושאים:
איך כותבים סיפור מותאם אישית? 
איך בוחרים ומתאימים סיפור קיים?
איך משלבים בטיפול – בדרכים שונות?

מתי? 3 ימי שני אחה"צ, בשעות 17:30-20:30
תאריכים - 25/10/21 + 1/11/21 + 8/11/21

היכן? ב-Zoom

עלות? 290 ש"ח לכל המפגשים
מחיר להרשמה מוקדמת עד 28/9 - 260 ש"ח

בהנחיית ראובן שליב - פסיכולוג חינוכי, מוסמך בפסיכותרפיה אנתרופוסופית, ממייסדי פנימית "טוביה" לילדים ונוער בסיכון, מלמד בהכשרות חינוך-מרפא בישראל.
שם פרטי
שם משפחה
דוא"ל
הוראות ותנאים כלליים:
1. הסדנה אינה חלק מתוכנית לימודים במסלולי ההכשרה.
2. קיום הסדנה מותנה במספר נרשמים מינימלי
3. במידה והסדנה לא תתקיים הכסף יוחזר במלואו למשתתף
4. באם לא תתקיים הסדנה הנרשמים לא יהיו זכאים לפיצוי כלשהו בגין ביטולה ביוזמת כלים שלובים ,באישורו על התקנון מוותר הנרשם בזאת על כל תביעה ו/או טענה כנגד כלים שלובים בעניין זה.

לתקנון תנאי שימוש, מדיניות פרטיות ומדיניות שינויים וביטולים לאתר “כלים שלובים” – לחץ כאן