image
אומנות ויצירה לנפש ומעבר לה
image
תוכנית המפגשים:

1. אור וחושך ומוטיב ה"צל" שבאדם (יונג) - טכניקה: פחם שחור

2. אגדות, מעשיות וסיפורי עם - טכניקה: פחם צבעוני

3. פעולה בובה משחק - טכניקה: בדים ותפירה

4. "הפצע הקרמתי" - טכניקה: חימר

5. קורבן ותוקפן - טכניקה: חימר ופחם

6. "עצמי אמיתי – עצמי כוזב" - טכניקה: גיר פנדה וקולוריקס

7. יצירת עולם דמיוני - טכניקה: פלסטלינה

8. חלומות - טכניקה: צבעי מים


מתי?  ימי שלישי
בשעות 18:15-21:15
תאריכים - 26/10, 23/11, 21/12, 18/1, 22/2, 22/3, 26/4, 24/5

היכן?  "אורוות האומנים" בפרדס חנה

עלות? 1480 ש"ח לכל המפגשים לא כולל חומרים

*מספר המקומות מוגבל

בהנחיית אדוה דרורי - .M.A תרפיסטית באומנות בגישה אנתרופוסופית ואומנית רב תחומית.
שם פרטי
שם משפחה
דוא"ל
image
הוראות ותנאים כלליים:
1. הסדנה אינה חלק מתוכנית לימודים במסלולי ההכשרה.
2. קיום הסדנה מותנה במספר נרשמים מינימלי
3. במידה והסדנה לא תתקיים הכסף יוחזר במלואו למשתתף
4. באם לא תתקיים הסדנה הנרשמים לא יהיו זכאים לפיצוי כלשהו בגין ביטולה ביוזמת כלים שלובים ,באישורו על התקנון מוותר הנרשם בזאת על כל תביעה ו/או טענה כנגד כלים שלובים בעניין זה.

לתקנון תנאי שימוש, מדיניות פרטיות ומדיניות שינויים וביטולים לאתר “כלים שלובים” – לחץ כאן