image
image

השפעות המדיה, סכנותיה וטיפול במקרי התמכרות למדיה במבט אנתרופוסופי 

קורס מקוון של 4 מפגשים בהנחיית - ראובן שליב 

בין הנושאים:
אתגר ההתמכרות של תקופתנו מנקודת מבט שלמותית.
הכרות עם ההקשר האישיותי, החברתי-סביבתי והתרבותי.
ליקויים ופגיעות בהקשר למדיה.
כלים ממוקדים לסיוע וטיפול ובניית תכנית-טיפול שלמותית.

מתי? 4 ימי שני אחה"צ, בשעות 17:30-20:30
תאריכים - 21/2/22 + 28/2/22 + 7/3/22 + 14/3/22

היכן? ב-Zoom

עלות? 390 ש"ח לכל הקורס

ראובן שליב - פסיכולוג חינוכי, מוסמך בפסיכותרפיה אנתרופוסופית מטעם IFAPA, ממייסדי פנימית "טוביה" בהרדוף לילדים ונוער בסיכון, מלמד בהכשרות חינוך-מרפא בישראל.
הוראות ותנאים כלליים:
1. הסדנה אינה חלק מתוכנית לימודים במסלולי ההכשרה.
2. קיום הסדנה מותנה במספר נרשמים מינימלי
3. במידה והסדנה לא תתקיים הכסף יוחזר במלואו למשתתף
4. באם לא תתקיים הסדנה הנרשמים לא יהיו זכאים לפיצוי כלשהו בגין ביטולה ביוזמת כלים שלובים ,באישורו על התקנון מוותר הנרשם בזאת על כל תביעה ו/או טענה כנגד כלים שלובים בעניין זה.

לתקנון תנאי שימוש, מדיניות פרטיות ומדיניות שינויים וביטולים לאתר “כלים שלובים” – לחץ כאן