image
image
'בוגרים שלובים'

קבוצת הדרכה למטפלים בפסיכותרפיה אנתרופוסופית

קורס שנתי  - דו שבועי מקוון

הקבוצה מיועדת לבוגרי כלים שלובים

מתי? בימי שלישי אחה"צ אחת לשבועיים

שעות 18:00-20:00

היכן? ב-Zoom

עלות? 1800 ש"ח לשנה
מחיר להרשמה מוקדמת עד 28/9 - 1500 ש"ח

תאריכים: 19/10, 2/11, 16/11, 30/11, 14/12, 28/12, 11/1, 25/1, 8/2, 1/3, 15/3, 29/3, 12/4, 10/5, 31/5

בהנחיית נבו עמית - פסיכותרפיסט באומנות מטעם Hibernia College England ומדריך מוסמך מטעם Newport University England
שם פרטי
שם משפחה
דוא"ל
הוראות ותנאים כלליים:
1. הסדנה אינה חלק מתוכנית לימודים במסלולי ההכשרה.
2. קיום הסדנה מותנה במספר נרשמים מינימלי
3. במידה והסדנה לא תתקיים הכסף יוחזר במלואו למשתתף
4. באם לא תתקיים הסדנה הנרשמים לא יהיו זכאים לפיצוי כלשהו בגין ביטולה ביוזמת כלים שלובים ,באישורו על התקנון מוותר הנרשם בזאת על כל תביעה ו/או טענה כנגד כלים שלובים בעניין זה.

לתקנון תנאי שימוש, מדיניות פרטיות ומדיניות שינויים וביטולים לאתר “כלים שלובים” – לחץ כאן