image
סקר ממ"דים במכבים רעות
image
תושבי מכבים ורעות שלום 
 
כחלק מהלקחים של מבצע "שומר החומות" בכוונת אגף ביטחון וחירום לבצע מיפוי ממ"דים במכבים וברעות במטרה לשפר ולייעל את המענה שיינתן לתושבים הנדרשים להגיע למקלטים ציבוריים בשעת חירום, עם הישמע אזעקה.

את המיפוי יבצע אגף ביטחון ושירותי חירום בעירייה.
במסגרת המיפוי יעברו נציגי האגף בין בתי התושבים וימפו הימצאות ממ"דים.
על מנת להקל ולזרז את המיפוי אתם מוזמנים לענות על הסקר המצורף ולעדכן האם קיים בביתכם ממ"ד. 
הערות
מס' בית
שם פרטי
שם משפחה
נייד