image
עדי בשבילכם ובית היוצר מזמינים אתכם, 

אנשי מקצוע העובדים עם בוגרים עם מוגבלויות 

ליום עיון: "האדם במרכז - תעסוקה מעבר למוגבלות".    


להרשמה יש למלא כאן את הפרטים:                                                                                                  
שם פרטי
מייל
נייד
תפקיד
מקום עבודה