image
תוכנית הכנס

17:00 ברכות ופתיחה  
ד"ר זהבה בלכמן, יו"ר הכנס וחברת סגל בבית הספר להנדסה רפואית, אפקה המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב  
פרופ' עמי מויאל, נשיא אפקה המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב 
ד"ר שרה נפתלי, ראש בית הספר להנדסה רפואית, אפקה המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב  

17:10 חדשנות בטיפול מרחוק במרכז הרפואי שיבא תל השומר: העברת מרכז הכובד מבית החולים לבית    
פרופ' איל צימליכמן, סגן מנהל המרכז הרפואי לרפואה וחדשנות, המרכז הרפואי ע"ש חיים שיבא, תל השומר 

17:25 רפואה ביתית - תמונת מצב
 ד"ר ערן פלג, מנהל מחלקת הנדסה וייעוץ ,כללית הנדסה רפואית 

17:35 "ממכונות הנשמה ועד בדיקות מעבדה" - פעילות משרד הבריאות  בתחום הציוד הרפואי במהלך משבר הקורונ ה 
ד"ר נדב שפר, מנהל אגף ציוד רפואי במשרד הבריאות  
וחבר סגל בבית הספר להנדסה רפואית, אפקה המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב  

17:45 BIOBEAT העצמת הטיפול הרפואי והנגישות למידע  קליני באמצעות רפואה מרחוק
תומר אפשטיין, דירקטור שותפויות אסטרטגיות, חברת  BIOBEAT  

17:55 TYTO  - מביאים את המרפאה הבייתה
איל באום, סמנכ"ל פיתוח עסקי, חברת  TYTOCARE 

18:05 טכנולוגיות רובוטיות לבישות לשיקום ביתי 
פרופ' אילנה ניסקי, ראש המעבדה לרובוטיקה ביו-רפואית, המחלקה להנדסה ביו-רפואית, אוניברסיטת בן גוריון    

18:15 תרגול נשימתי מונחה מכשיר לטיפול ביתי בשיקום לב- ריאה
            ד"ר בני גביש, מדען ראשי ,טובריז טכנולוגיות 
   
            18:25 זיהוי מוקדם של מחלות בעזרת הקול
            פרופ' ורד אהרונסון ראש המרכז לעיבוד שפה,  אפקה המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב   
       
            18:35 עם הפנים לעתיד
            ד"ר זהבה בלכמן , בית הספר להנדסה רפואית,  אפקה המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב 
              
שם פרטי
שם משפחה
מייל
נייד
שם חברה
Facebook
YouTube
Instagram/
Linkedin
Website