image
שימו לב!
'חנות הספרים של איתמר' סגורה!
אנחנו לא יכולים לענות ולהענות לבקשותיכם. 
אין טעם לשלוח לנו הודעות.
תודה וחג שמח!
מצדה/ יגאל ידין

מצדה/ יגאל ידין

להזמנה במייל לחצו כאן


65 ש"ח  

היסטוריה עתיקה  

פרקים בשירה ההודית/ דוד שולמן

פרקים בשירה ההודית/ דוד שולמן

להזמנה במייל לחצו כאן


45 ש"ח  

שירה  

משירי ז'ק פרוור

משירי ז'ק פרוור

להזמנה במייל לחצו כאן


55 ש"ח  

שירה  

תולדות יהודי וארשה

תולדות יהודי וארשה

להזמנה במייל לחצו כאן


65 ש"ח  

יהדות  

המלכה נסעה באוטובוס/ כרמית גיא

המלכה נסעה באוטובוס/ כרמית גיא

להזמנה במייל לחצו כאן


65 ש"ח  

תיאטרון  

מילק ווד/ דילן תומס

מילק ווד/ דילן תומס

להזמנה במייל לחצו כאן


65 ש"ח  

תיאטרון  

רקוויאם גרמני/ עמוס איילון [יהודים בגרמניה לפני היטלר]

רקוויאם גרמני/ עמוס איילון [יהודים בגרמניה לפני היטלר]

להזמנה במייל לחצו כאן


45 ש"ח  

היסטוריה עם ישראל  

ההגדה לבית לוי/ רומן פריסטר

ההגדה לבית לוי/ רומן פריסטר

להזמנה במייל לחצו כאן


65 ש"ח  

היסטוריה ארץ ישראל  

כפר השילוח/ דוד אוסישקין

כפר השילוח/ דוד אוסישקין

להזמנה במייל לחצו כאן


65 ש"ח  

היסטוריה ארץ ישראל  

סערת המלחמה/ אנדרו רוברטס

סערת המלחמה/ אנדרו רוברטס

לפרטים נוספים ולהזמנה במייל לחצו כאן


65 ש"ח  

צבא  

סיירות ומיעוטים/ יעקב ארז, רן אדליסט

סיירות ומיעוטים/ יעקב ארז, רן אדליסט

לפרטים נוספים ולהזמנה במייל לחצו כאן


65 ש"ח  

צבא  

ביטאון חיל האוויר

ביטאון חיל האוויר

לפרטים נוספים ולהזמנה במייל לחצו כאן


45 ש"ח  

צבא תעופה  

הסיפור החסידי/ יוסף דן

הסיפור החסידי/ יוסף דן

לפרטים נוספים ולהזמנה במייל לחצו כאן


65 ש"ח  

יהדות פולקלור  

ספר הקבצנים/ מנדלי מוכר ספרים

ספר הקבצנים/ מנדלי מוכר ספרים

לפרטים נוספים ולהזמנה במייל לחצו כאן


45 ש"ח  

מקור  

ירושלים העתיקה במצור ובקרב/ א. לירון

ירושלים העתיקה במצור ובקרב/ א. לירון

לפרטים נוספים ולהזמנה במייל לחצו כאן


65 ש"ח  

טבע  

עולם הצומח – אוצר המדע

עולם הצומח – אוצר המדע

לפרטים נוספים ולהזמנה במייל לחצו כאן


55 ש"ח  

טבע  

המסע הארוך/ האריסון סולסברי

המסע הארוך/ האריסון סולסברי

לפרטים נוספים ולהזמנה במייל לחצו כאן


65 ש"ח  

היסטוריה כללית מלחמות  

כרוניקה של מוות ידוע מראש/ גבריאל גרסיה מארקס

כרוניקה של מוות ידוע מראש/ גבריאל גרסיה מארקס

לפרטים נוספים ולהזמנה במייל לחצו כאן


35 ש"ח  

תרגום  

בדרך לא סלולה/ הלל דן

בדרך לא סלולה/ הלל דן

לפרטים נוספים ולהזמנה במייל לחצו כאן


65 ש"ח  

היסטוריה ארץ ישראל  

איפה היינו ומה עשינו/ טרטקובר, דנקנר

איפה היינו ומה עשינו/ טרטקובר, דנקנר

לפרטים נוספים ולהזמנה במייל לחצו כאן


65 ש"ח  

היסטוריה ארץ ישראל  

דברי ערך קיבוץ בארי

דברי ערך קיבוץ בארי

לפרטים נוספים ולהזמנה במייל לחצו כאן


65 ש"ח  

היסטוריה ארץ ישראל  

פרקי יומן/ מאיר הר ציון

פרקי יומן/ מאיר הר ציון

לפרטים נוספים ולהזמנה במייל לחצו כאן


65 ש"ח  

ביוגרפיה היסטוריה ארץ ישראל  

פלוגה ד'/ מואה גור

פלוגה ד'/ מואה גור

לפרטים נוספים ולהזמנה במייל לחצו כאן


65 ש"ח  

ביוגרפיה  

דן בן אמוץ/ אמנון דנקנר

דן בן אמוץ/ אמנון דנקנר

לפרטים נוספים ולהזמנה במייל לחצו כאן


65 ש"ח  

ביוגרפיה  

אהבת חן/ ח. נ. ביאליק

אהבת חן/ ח. נ. ביאליק

לפרטים נוספים ולהזמנה במייל לחצו כאן


55 ש"ח  

שירה  

לא ביפו ולא בתל אביב/ מוקי צור ושרון רוטברד [עריכה]

לא ביפו ולא בתל אביב/ מוקי צור ושרון רוטברד [עריכה]

לפרטים נוספים ולהזמנה במייל לחצו כאן


65 ש"ח  

ארץ ישראל היסטוריה  

פסיכולוגיה של אמנויות/ שולמית והנס קרייטלר

פסיכולוגיה של אמנויות/ שולמית והנס קרייטלר

לפרטים נוספים ולהזמנה במייל לחצו כאן


55 ש"ח  

פסיכולוגיה אמנות  

אמיץ/ י. צ'פרפילד

אמיץ/ י. צ'פרפילד

לפרטים נוספים ולהזמנה במייל לחצו כאן


65 ש"ח  

נוער  

בימי כליון ומרד / צביה לובטקין

בימי כליון ומרד / צביה לובטקין

לפרטים נוספים ולהזמנה במייל לחצו כאן


65 ש"ח  

שואה  

ארבעים הימים של מוסה דאג/ פרנץ ורפל

ארבעים הימים של מוסה דאג/ פרנץ ורפל

לפרטים נוספים ולהזמנה במייל לחצו כאן


45 ש"ח  

תרגום  

קרון בודד בערבה/ אילווין קופר

קרון בודד בערבה/ אילווין קופר

לפרטים נוספים ולהזמנה במייל לחצו כאן


55 ש"ח  

נוער  

דרכי הסלנג/ רפאל ספן

דרכי הסלנג/ רפאל ספן

לפרטים נוספים ולהזמנה במייל לחצו כאן


65 ש"ח  

לשון  

מכתבים אל פולה/ דוד בן גוריון

מכתבים אל פולה/ דוד בן גוריון

לפרטים נוספים ולהזמנה במייל לחצו כאן


65 ש"ח  

היסטוריה ארץ ישראל  

יהדות עם יהודי ומדינת ישראל/ ישעיהו ליבוביץ

יהדות עם יהודי ומדינת ישראל/ ישעיהו ליבוביץ

לפרטים נוספים ולהזמנה במייל לחצו כאן


65 ש"ח  

פילוסופיה  

המסע הארוך/ האריסון סולסברי

המסע הארוך/ האריסון סולסברי

לפרטים נוספים ולהזמנה במייל לחצו כאן


65 ש"ח  

היסטוריה כללית מלחמות  

גורלה של העפלה/ צבי ליבנה

גורלה של העפלה/ צבי ליבנה

לפרטים נוספים ולהזמנה במייל לחצו כאן


65 ש"ח  

היסטוריה ארץ ישראל  

שיחות עם יאן מסריק/ אביגדור דגן

שיחות עם יאן מסריק/ אביגדור דגן

לפרטים נוספים ולהזמנה במייל לחצו כאן


65 ש"ח  

היסטוריה כללית  

בתי כנסת בגליל ובגולן/ צבי אילן

בתי כנסת בגליל ובגולן/ צבי אילן

לפרטים נוספים ולהזמנה במייל לחצו כאן


45 ש"ח  

ארץ ישראל היסטוריה  

ירושלים במאה התשע עשרה / יהושע בן אריה

ירושלים במאה התשע עשרה / יהושע בן אריה

לפרטים נוספים ולהזמנה במייל לחצו כאן


45 ש"ח  

ירושלים  

הפיקוד העליון/ אליוט א' כהן

הפיקוד העליון/ אליוט א' כהן

לפרטים נוספים ולהזמנה במייל לחצו כאן


50 ש"ח  

היסטוריה כללית מלחמות  

אורד וינגייט חייו ופועלו

אורד וינגייט חייו ופועלו

לפרטים נוספים ולהזמנה במייל לחצו כאן


65 ש"ח  

היסטוריה ארץ ישראל  

אגדות ארץ ישראל/ זאב וילנאי

אגדות ארץ ישראל/ זאב וילנאי

לפרטים נוספים ולהזמנה במייל לחצו כאן


80 ש"ח  

היסטוריה ארץ ישראל  

סיפורי מושבות/ זאב ענר [עריכה]

סיפורי מושבות/ זאב ענר [עריכה]

לפרטים נוספים ולהזמנה במייל לחצו כאן


65 ש"ח  

היסטוריה ארץ ישראל  

מברלין לירושלים/ גרשם שלום

מברלין לירושלים/ גרשם שלום

לפרטים נוספים ולהזמנה במייל לחצו כאן


65 ש"ח  

ביוגרפיה פילוסופיה  

ראשית הישוב היהודי מחוץ לחומות/ יעקב משה ריבלין

ראשית הישוב היהודי מחוץ לחומות/ יעקב משה ריבלין

לפרטים נוספים ולהזמנה במייל לחצו כאן


65 ש"ח  

היסטוריה ירושלים  

ממקור ישראל וישמעאל/ חיים שוארצבום

ממקור ישראל וישמעאל/ חיים שוארצבום

לפרטים נוספים ולהזמנה במייל לחצו כאן


65 ש"ח  

יהדות פולקלור  

רוח גדולה באה/ יואל פלגי

רוח גדולה באה/ יואל פלגי

לפרטים נוספים ולהזמנה במייל לחצו כאן


35 ש"ח  

היסטוריה ארץ ישראל שואה  

בטחון ודמוקרטיה/ איסר הראל

בטחון ודמוקרטיה/ איסר הראל

לפרטים נוספים ולהזמנה במייל לחצו כאן


65 ש"ח  

היסטוריה ארץ ישראל ביוגרפיה  

המדריך לחיים של מיס פיגי

המדריך לחיים של מיס פיגי

לפרטים נוספים ולהזמנה במייל לחצו כאן


65 ש"ח  

הומור  

 
ואלו שמות בני ישראל/ ארזי

ואלו שמות בני ישראל/ ארזי

להזמנה במייל לחצו כאן

65 ש"ח  

לשון  

דפוק וזרוק בפריז ובלונדון/ ג'ורג' אורוול

דפוק וזרוק בפריז ובלונדון/ ג'ורג' אורוול

להזמנה במייל לחצו כאן

55 ש"ח  

תרגום  

אלים מן החלל החיצון/ אריך פון דניקן

אלים מן החלל החיצון/ אריך פון דניקן

להזמנה במייל לחצו כאן

65 ש"ח  

מדע בידיוני  

מן הגיטו/ יאנוש קורצ'אק

מן הגיטו/ יאנוש קורצ'אק

להזמנה במייל לחצו כאן

65 ש"ח  

שואה  

תשובות לשאלות החיים/ הרבי מלובביץ'

תשובות לשאלות החיים/ הרבי מלובביץ'

להזמנה במייל לחצו כאן

35 ש"ח  

יהדות  

ירושלים הביוגרפיה/ סימון סבאג מונטיפיורי

ירושלים הביוגרפיה/ סימון סבאג מונטיפיורי

להזמנה במייל לחצו כאן

55 ש"ח  

ירושלים ארץ ישראל  

לוחמים עומדים על נפשם - מלחמת יהודי ליטא בנאצים/ דב לוין

לוחמים עומדים על נפשם - מלחמת יהודי ליטא בנאצים/ דב לוין

להזמנה במייל לחצו כאן

65 ש"ח  

שואה  

עברית שפה חיה/ משה אטר

עברית שפה חיה/ משה אטר

לפרטים נוספים ולהזמנה במייל לחצו כאן

65 ש"ח  

לשון  

ברק בבוקר/ לאה גולדברג

ברק בבוקר/ לאה גולדברג

לפרטים נוספים ולהזמנה במייל לחצו כאן

55 ש"ח  

שירה  

כסאות במדבר/ רבקה מרים

כסאות במדבר/ רבקה מרים

לפרטים נוספים ולהזמנה במייל לחצו כאן

65 ש"ח  

שירה  

אוצר פתגמים וניבים לאטיניים/ גדליה אלקושי

אוצר פתגמים וניבים לאטיניים/ גדליה אלקושי

לפרטים נוספים ולהזמנה במייל לחצו כאן

65 ש"ח  

פתגמים לשון  

המאבק הנכזב/ אניטה שפירא

המאבק הנכזב/ אניטה שפירא

לפרטים נוספים ולהזמנה במייל לחצו כאן

65 ש"ח  

היסטוריה ארץ ישראל  

בתו של גלילאו/ דווה סובל

בתו של גלילאו/ דווה סובל

לפרטים נוספים ולהזמנה במייל לחצו כאן

65 ש"ח  

מדע  

פליני/ הוליס אלפרט

פליני/ הוליס אלפרט

לפרטים נוספים ולהזמנה במייל לחצו כאן

65 ש"ח  

קולנוע ביוגרפיות  

שחק בעברית/ מרגלית ואוריאל  עקביא

שחק בעברית/ מרגלית ואוריאל עקביא

לפרטים נוספים ולהזמנה במייל לחצו כאן

65 ש"ח  

לשון  

אני מגדל חיות/ ד"ר יקותיאל שרעבי

אני מגדל חיות/ ד"ר יקותיאל שרעבי

לפרטים נוספים ולהזמנה במייל לחצו כאן

45 ש"ח  

טבע בעלי חיים  

נצרת ואתריה

נצרת ואתריה

לפרטים נוספים ולהזמנה במייל לחצו כאן

55 ש"ח  

ארץ ישראל  

מלחמה ואסטרטגיה/ יהושפט הרכבי

מלחמה ואסטרטגיה/ יהושפט הרכבי

לפרטים נוספים ולהזמנה במייל לחצו כאן

65 ש"ח  

צבא מלחמות  

ממצור בארץ ליהדות נצורה/ יצחק [מנו] בן אפרים

ממצור בארץ ליהדות נצורה/ יצחק [מנו] בן אפרים

לפרטים נוספים ולהזמנה במייל לחצו כאן

65 ש"ח  

שואה  

אלע אגדות פון תלמוד

אלע אגדות פון תלמוד

לפרטים נוספים ולהזמנה במייל לחצו כאן

65 ש"ח  

אידיש  

ספר הקבצנים/ מנדלי מוכר ספרים

ספר הקבצנים/ מנדלי מוכר ספרים

לפרטים נוספים ולהזמנה במייל לחצו כאן

45 ש"ח  

סיפורת  

שעת אפס / עמוס אילון

שעת אפס / עמוס אילון

לפרטים נוספים ולהזמנה במייל לחצו כאן

65 ש"ח  

שואה  

קהילה קרועה/ ירון צור

קהילה קרועה/ ירון צור

לפרטים נוספים ולהזמנה במייל לחצו כאן

65 ש"ח  

היסטוריה עם ישראל  

ערי ארץ ישראל ואתריה בתקופה הצלבנית

ערי ארץ ישראל ואתריה בתקופה הצלבנית

לפרטים נוספים ולהזמנה במייל לחצו כאן

45 ש"ח  

היסטוריה ארץ ישראל  

קריאה לחינוך/ ס. יזהר

קריאה לחינוך/ ס. יזהר

לפרטים נוספים ולהזמנה במייל לחצו כאן

65 ש"ח  

חינוך  

באך/ מלקולם לויד

באך/ מלקולם לויד

לפרטים נוספים ולהזמנה במייל לחצו כאן

65 ש"ח  

מוסיקה  

המדע בחיי יום יום/ הולדין

המדע בחיי יום יום/ הולדין

לפרטים נוספים ולהזמנה במייל לחצו כאן

65 ש"ח  

מדע  

מבוא לתקופת הרנסנס/ מיכאל הרסגור

מבוא לתקופת הרנסנס/ מיכאל הרסגור

לפרטים נוספים ולהזמנה במייל לחצו כאן

45 ש"ח  

היסטוריה כללית אמנות  

מלחמת קרים/ חזי שלח

מלחמת קרים/ חזי שלח

לפרטים נוספים ולהזמנה במייל לחצו כאן

65 ש"ח  

היסטוריה כללית מלחמות  

ביערות בריינסק/ יוסף ברוידה

ביערות בריינסק/ יוסף ברוידה

לפרטים נוספים ולהזמנה במייל לחצו כאן

65 ש"ח  

שואה  

בהתחדש לשון/ ראובן סיוון

בהתחדש לשון/ ראובן סיוון

לפרטים נוספים ולהזמנה במייל לחצו כאן

65 ש"ח  

לשון  

יובל לחקר מגילות ים המלח

יובל לחקר מגילות ים המלח

לפרטים נוספים ולהזמנה במייל לחצו כאן

45 ש"ח  

היסטוריה עתיקה  

משלי סין הקדומה

משלי סין הקדומה

לפרטים נוספים ולהזמנה במייל לחצו כאן

65 ש"ח  

פילוסופיה  

ספר באר שבע/ יהודה גרדוס ואליהו שטרן

ספר באר שבע/ יהודה גרדוס ואליהו שטרן

לפרטים נוספים ולהזמנה במייל לחצו כאן

65 ש"ח  

היסטוריה ארץ ישראל  

בעולם המחשבה של חז"ל/ אברהם הולץ

בעולם המחשבה של חז"ל/ אברהם הולץ

לפרטים נוספים ולהזמנה במייל לחצו כאן

65 ש"ח  

יהדות  

על שתי גדות סואץ/ אברהם אדן [ברן]

על שתי גדות סואץ/ אברהם אדן [ברן]

לפרטים נוספים ולהזמנה במייל לחצו כאן

65 ש"ח  

היסטוריה ארץ ישראל צבא  

1943 הניצחון שלא היה/ ג'ון גריג

1943 הניצחון שלא היה/ ג'ון גריג

לפרטים נוספים ולהזמנה במייל לחצו כאן


65 ש"ח  

מלחמות היסטוריה כללית  

הפלוגה ה-51/ שרה שנר נשמית

הפלוגה ה-51/ שרה שנר נשמית

לפרטים נוספים ולהזמנה במייל לחצו כאן


65 ש"ח  

שואה  

מי נתן את ההוראה/  חגי אשד

מי נתן את ההוראה/ חגי אשד

לפרטים נוספים ולהזמנה במייל לחצו כאן


65 ש"ח  

היסטוריה ארץ ישראל  

שושנת יריחו/ עמוס קינן

שושנת יריחו/ עמוס קינן

לפרטים נוספים ולהזמנה במייל לחצו כאן


65 ש"ח  

ארץ ישראל היסטוריה  

עיונים חדשים בספר שמות/ נחמה ליבוביץ

עיונים חדשים בספר שמות/ נחמה ליבוביץ

לפרטים נוספים ולהזמנה במייל לחצו כאן


65 ש"ח  

יהדות  

כתבים ומכתבים/ גוסטאב לאנדאואר

כתבים ומכתבים/ גוסטאב לאנדאואר

לפרטים נוספים ולהזמנה במייל לחצו כאן


65 ש"ח  

פילוסופיה  

עד שנולדתי/ איתמר לוי

עד שנולדתי/ איתמר לוי

לפרטים נוספים ולהזמנה במייל לחצו כאן


80 ש"ח  

פרוזה מקור  

דרדס במכנס/ דודו גבע

דרדס במכנס/ דודו גבע

לפרטים נוספים ולהזמנה במייל לחצו כאן


65 ש"ח  

הומור קומיקס  

מיומנו של מאתר ספרים/ איתמר לוי

מיומנו של מאתר ספרים/ איתמר לוי

לפרטים נוספים ולהזמנה במייל לחצו כאן


80 ש"ח  

ביוגרפיה  

המשולש הארץ ישראלי/ ניקולאס בתל

המשולש הארץ ישראלי/ ניקולאס בתל

לפרטים נוספים ולהזמנה במייל לחצו כאן


65 ש"ח  

היסטוריה ארץ ישראל  

סיפורי בתים/ זאב ענר [עריכה]

סיפורי בתים/ זאב ענר [עריכה]

לפרטים נוספים ולהזמנה במייל לחצו כאן


65 ש"ח  

היסטוריה ארץ ישראל  

תרופות סבתא/ ציפורה אביצור

תרופות סבתא/ ציפורה אביצור

להזמנה במייל לחצו כאן

65 ש"ח  

בריאות  

תל אביב הקטנה/ נתן אלתרמן

תל אביב הקטנה/ נתן אלתרמן

להזמנה במייל לחצו כאן

65 ש"ח  

היסטוריה ארץ ישראל  

הנאום האחרון של משה/ מיכה גודמן

הנאום האחרון של משה/ מיכה גודמן

להזמנה במייל לחצו כאן

45 ש"ח  

יהדות  

בצדו - השנים האחרונות של הסופר איסאק באבל

בצדו - השנים האחרונות של הסופר איסאק באבל

להזמנה במייל לחצו כאן

65 ש"ח  

ספרות  

מסות/ מיכאל די מונטין

מסות/ מיכאל די מונטין

לפרטים נוספים ולהזמנה במייל לחצו כאן

65 ש"ח  

פילוסופיה  

עיר רבת ימים/ גדעון פוקס

עיר רבת ימים/ גדעון פוקס

לפרטים נוספים ולהזמנה במייל לחצו כאן

65 ש"ח  

ארץ ישראל היסטוריה  

קאמורה/ רוברט סביאנו

קאמורה/ רוברט סביאנו

לפרטים נוספים ולהזמנה במייל לחצו כאן

45 ש"ח  

היסטוריה כללית פלילים  

תמוז בלהבות/ שלמה נקדימון

תמוז בלהבות/ שלמה נקדימון

לפרטים נוספים ולהזמנה במייל לחצו כאן

55 ש"ח  

היסטוריה ארץ ישראל  

פנים של יהדות/ אלכסנדר אלטמן

פנים של יהדות/ אלכסנדר אלטמן

לפרטים נוספים ולהזמנה במייל לחצו כאן

65 ש"ח  

יהדות  

רצח ארלוזורוב/ שבתי טבת

רצח ארלוזורוב/ שבתי טבת

לפרטים נוספים ולהזמנה במייל לחצו כאן

45 ש"ח  

היסטוריה ארץ ישראל  

אל הגבול הנכסף/ חיה ויצמן ליכטנשטין

אל הגבול הנכסף/ חיה ויצמן ליכטנשטין

לפרטים נוספים ולהזמנה במייל לחצו כאן

65 ש"ח  

ביוגרפיה היסטוריה ארץ ישראל  

בעקבות עמוד האש/ דן עומר

בעקבות עמוד האש/ דן עומר

לפרטים נוספים ולהזמנה במייל לחצו כאן

65 ש"ח  

היסטוריה עם ישראל  

הם היו שם / צביקה דרור

הם היו שם / צביקה דרור

לפרטים נוספים ולהזמנה במייל לחצו כאן

65 ש"ח  

שואה  

הנהגה במילכוד/ דינה פורת

הנהגה במילכוד/ דינה פורת

לפרטים נוספים ולהזמנה במייל לחצו כאן

55 ש"ח  

שואה  

היישוב הספרדי בירושלים/ רחל שרעבי

היישוב הספרדי בירושלים/ רחל שרעבי

לפרטים נוספים ולהזמנה במייל לחצו כאן

55 ש"ח  

היסטוריה ירושלים  

הקוף העירום/ דסמונד מוריס

הקוף העירום/ דסמונד מוריס

לפרטים נוספים ולהזמנה במייל לחצו כאן

45 ש"ח  

טבע בעלי חיים  

בחזית הקרקע/ יוסי כץ

בחזית הקרקע/ יוסי כץ

לפרטים נוספים ולהזמנה במייל לחצו כאן

55 ש"ח  

היסטוריה ארץ ישראל  

ספר 'השומר' - דברי חברים

ספר 'השומר' - דברי חברים

לפרטים נוספים ולהזמנה במייל לחצו כאן

65 ש"ח  

היסטוריה ארץ ישראל  

למי צלצלו השעונים?/ יהודה לבנוני

למי צלצלו השעונים?/ יהודה לבנוני

לפרטים נוספים ולהזמנה במייל לחצו כאן

80 ש"ח  

היסטוריה ארץ ישראל  

המרד בסוריה/ פואד עג'מי

המרד בסוריה/ פואד עג'מי

לפרטים נוספים ולהזמנה במייל לחצו כאן

45 ש"ח  

מזרח תיכון  

תורה נדרשת

תורה נדרשת

לפרטים נוספים ולהזמנה במייל לחצו כאן

65 ש"ח  

יהדות  

קהליתנו

קהליתנו

לפרטים נוספים ולהזמנה במייל לחצו כאן

65 ש"ח  

היסטוריה ארץ ישראל  

האסטרטגיה רבתי של האימפריה הרומית/ לוטוואק

האסטרטגיה רבתי של האימפריה הרומית/ לוטוואק

לפרטים נוספים ולהזמנה במייל לחצו כאן


65 ש"ח  

היסטוריה כללית מלחמות  

אני נשרף ואיני יכול לשאת את השקט

אני נשרף ואיני יכול לשאת את השקט

לפרטים נוספים ולהזמנה במייל לחצו כאן


45 ש"ח  

שירה  

דמויות מן העבר/ יעקב רימון

דמויות מן העבר/ יעקב רימון

לפרטים נוספים ולהזמנה במייל לחצו כאן


65 ש"ח  

היסטוריה ארץ ישראל  

חרב בנכר/ יהודה בן דוד

חרב בנכר/ יהודה בן דוד

לפרטים נוספים ולהזמנה במייל לחצו כאן


65 ש"ח  

היסטוריה ארץ ישראל  

הפולקלור היהודי/ יהודה ברגמן

הפולקלור היהודי/ יהודה ברגמן

לפרטים נוספים ולהזמנה במייל לחצו כאן


65 ש"ח  

יהדות פולקלור  

מולדת חדשה/ יואב גלבר

מולדת חדשה/ יואב גלבר

לפרטים נוספים ולהזמנה במייל לחצו כאן


65 ש"ח  

היסטוריה ארץ ישראל עם ישראל  

רפול - סיפור של חייל

רפול - סיפור של חייל

לפרטים נוספים ולהזמנה במייל לחצו כאן


65 ש"ח  

ביוגרפיה היסטוריה ארץ ישראל  

תורת החסידות

תורת החסידות

לפרטים נוספים ולהזמנה במייל לחצו כאן


65 ש"ח  

יהדות  

הצוללת/ דרו מידלטון

הצוללת/ דרו מידלטון

לפרטים נוספים ולהזמנה במייל לחצו כאן


65 ש"ח  

היסטוריה כללית מלחמות  

מדוע פרצה המלחמה/ פ. טיילור

מדוע פרצה המלחמה/ פ. טיילור

לפרטים נוספים ולהזמנה במייל לחצו כאן


65 ש"ח  

היסטוריה כללית מלחמות  

שורו הביטו וראו/ אליק מישורי

שורו הביטו וראו/ אליק מישורי

לפרטים נוספים ולהזמנה במייל לחצו כאן


55 ש"ח  

אמנות היסטוריה ארץ ישראל  

עידן אי הוודאות/ ג'ון קנת גלבריית

עידן אי הוודאות/ ג'ון קנת גלבריית

לפרטים נוספים ולהזמנה במייל לחצו