image

ברצוני להצטרף לרשימת התפוצה של מכון ז'בוטינסקי לקבלת מידע עדכני שישלח מעת לעת בנושאים הנוגעים לפעילות המכון כגון: עדכונים על פעילויות שונות במוזיאון, הרצאות, סיורים, ימי עיון, כנסים, מחקרים חדשים ועוד. 

הנני מודע לכך שעקב הצטרפותי לרשימת התפוצה אקבל ממכון ז'בוטינסקי הודעות ומידע.
שם פרטי
שם משפחה
עיר
מייל
נייד
תפקיד
תאריך לידה