image
נקודת מפנה פרונטלית
דו יומי פתיחה: ימים ה'-ו', חמישי בין השעות 15:30-9:30 ובשישי 13:30-9:00.

מפגשי המשך: ימי שישי, בין השעות 13:30-9:00.

דו יומי פתיחה: 03.11.22  
דו יומי פתיחה: 04.11.22  
מפגש 3: 11.11.22  
מפגש 4: 18.11.22  
מפגש 5: 02.12.22  
מפגש 6: 09.12.22  
מפגש 7: 16.12.22  
מפגש 8: 30.12.22  
מפגש 9: 06.01.23  
מפגש 10: 13.01.23 
מזמינים אותך לחולל מפנה בחיים שלך
 
 ולשאול אותנו כל שאלה, להתייעץ וגם להסתקרן
שם פרטי
שם משפחה
מייל
נייד
 
image