image
נקודת מפנה דיגיטלית
מפגש פתיחה: יום חמישי, בין השעות 21:00-18:00.

מפגשי המשך: 
ימי ראשון ויום שני בין השעות 21:00-18:00.


מפגש 1: 08.12.22
מפגש 2: 11.12.22
מפגש 3: 19.12.22(יום ב')
מפגש 4: 25.12.22  
מפגש 5: 01.01.23  
מפגש 6: 08.01.23  
מפגש 7: 15.01.23  
מפגש 8: 22.01.23  
מפגש 9: 29.01.23  
מפגש 10: 05.02.23 
מזמינים אותך לחולל מפנה בחיים שלך
 
 ולשאול אותנו כל שאלה, להתייעץ וגם להסתקרן
שם פרטי
שם משפחה
מייל
נייד
 
image