image
זוכים פעמיים: שלחו שמות לתפילה בציון הרבי מלובביץ' בארה"ב (התפילה תיערך בג' בתמוז), ולאחר מכן תועברו למסך הצטרפות לווטסאפ תהילים
שם
טלפון נייד
מייל
3 שמות לתפילה
שימו ❤️- אחרי השליחה תועברו אוטומטית למסך הצטרפות לווטסאפ תהילים. רק אם אתם עדיין לא מקבלים פרק תהילים יומי בווטסאפ - יש לאשר את ההצטרפות